Terminlər lüğəti

Hərfə görə axtarış:   
Sözə görə cəld axtarış:             

1981—1989 / 1989
Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən və dövlət ehtiyaclarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulan üstün nəşrlər.
Qanunvericilikdə və rabitə müəssisələrinin (operatorlarının) nizamnaməsində (fiziki şəxslər üçün patentdə) göstərilməsi məcburi hesab edilən rabitə xidmətləri.
Ekvivalent dozanın güc vahidi olub, 1 kq maddənin 1 saniyədə udduğu enerji.
Bir domendə yerləşən, növbəti (daha aşağı) səviyyəli resurslar və domenlər haqqında qeydlərin cəmi.
Bu zona haqqında tam informasiyanın saxlanmasını təmin edən DNS-server.
Bu zona haqqında tam informasiyanı digər DNS-serverdən alan DNS-server.
Şəhər və digər yaşayış məskənləri ərazilərinin baş planla funksional zonalara bölünməsi.
Zərərçəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə qarşı zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə və ya zərərçəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən istifadə etməklə onunla cinsi əlaqədə olma.
Отрасль сельскохозяйственной и пищевой промышленности, занимающаяся разведением чайных плантаций, выращиванием чайных посадочных материалов, производством и переработкой листьев зеленого чая