Barəmizdə

Bu sayt «LegalActs» MMC şirkəti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi üzrə çevik informasiya xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə hazırlanmışdır.

Saytda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 50000-dən çox sənəd vardır.

Siz Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Nazirlər Kabinetinin Qərarları, müxtəlif idarələrin və təşkilatların sənədləri və təlimatları, beynəlxalq sazişlər və müqavilələr ilə tanış ola bilərsiniz. Məlumatın bir hissəsi pulsuz istifadə üçün açıqdır və müntəzəm olaraq yenilənir.

Məlumat bazasında baxış üçün açıq olan dərc edilmiş normativ aktların bütün redaksiyalarını da əldə etmək mümkündür.

İstifadəçi kartlarını almaqla Siz Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin Məlumat Bazasına giriş üçün tam icazə əldə edəcəksiniz.

İstifadəçilərin rahatlığı üçün 6, 14, 20 və 35 manat nominallı dörd növ kart nəzərdə tutulmuşdur. Kartların əldə edilməsi üçün saytda və ya telefon vasitəsilə sifariş vermək və ya plastik kartlar (VISA / MasterCard) vasitəsilə ödəniş etməklə, sənədlərə həmin anda giriş əldə etmək mümkündür.

Bazadakı bütün sənədlər manatla qeyd olunmuş öz qiymətinə malikdir. Əldə olunmuş giriş kartları, sənədlər, həmçinin əldə olunmuş bonuslar barədə məlumatlar müştərilərin məlumat bazasında saxlanılır.

İşə başlamaq üçün akkauntunuzu qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Bu Sizə:

Nominalı 6 manat olan aktivləşdirilmiş kart 15 gün ərzində qüvvədədir, bundan sonra Sizin şəxsi hesabınız qüvvədən düşür.
Nominalı 14 manat olan aktivləşdirilmiş kart 15 gün ərzində qüvvədədir, bundan sonra Sizin şəxsi hesabınız qüvvədən düşür.
Nominalı 20 manat olan aktivləşdirilmiş kart 30 gün ərzində qüvvədədir, bundan sonra Sizin şəxsi hesabınız qüvvədən düşür.
Nominalı 35 manat olan aktivləşdirilmiş kart 60 gün ərzində qüvvədədir, bundan sonra Sizin şəxsi hesabınız qüvvədən düşür.
Nominalı 50 manat olan aktivləşdirilmiş kart 120 gün ərzində qüvvədədir, bundan sonra Sizin şəxsi hesabınız qüvvədən düşür.
Nominalı 100 manat olan aktivləşdirilmiş kart 180 gün ərzində qüvvədədir, bundan sonra Sizin şəxsi hesabınız qüvvədən düşür.

Şəxsi hesabın qüvvəsini bərpa etmək üçün onun balansını istənilən nominallı yeni kart ilə doldurmaq lazımdır, bununla belə, aktivləşdirilən kartın nominalına Sizin şəxsi hesabınızdakı qalıq məbləğ əlavə olunur.

Giriş əldə etmək üçün