Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 1754
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, təmiri və avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı müayinənin, yoxlamanın və sınağın keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 7 fevral tarixli 16 nömrəli, «Avtomobil yollarının və yol təsərrüfatının digər daşınmaz əmlakının qeydiyyatı Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında» 2001-ci il 13 dekabr tarixli 195 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında avtomobil yollarının təsnifat göstəriciləri»nin və «Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının adlandırılması, indeksasiyası və qeydiyyata alınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 1 iyul tarixli 91 nömrəli, «Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli, «Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 25 aprel tarixli 114 nömrəli və «Avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması və təmiri işlərinin avtomobil yollarının bilavasitə altında və ya yolların kənarı boyunca yerləşən mövcud mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərini istismar edən qurumların işləri ilə uzlaşdırılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 8 fevral tarixli 44 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0
О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О морских портах» от 9 июля 2021 года № 368-VIQD и внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики «О применении Кодекса торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 19 июля 2001 года № 541, «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 29 мая 2012 года № 371-IVQD» от 6 июля 2012 года № 669, « О применении Закона Азербайджанской Республики «О морских портах» от 18 апреля 2014 года № 945-IVQ и внесении изменений в «Положение о Государственной Морской Администрации Азербайджанской Республики», утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 20 апреля 2006 года № 395» от 14 мая 2014 года № 161, « О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 18 декабря 2015 года № 40-VQD» от 27 января 2016 года № 751 и отмене Указа Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении исполнения Кодекса торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 3 ноября 2001 года № 594
        Number of views: 0
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке государственной регистрации и постановке на учет по государственной регистрации механических транспортных средств и их прицепов и Порядка отчуждения и залога транспортного средства» от 15 марта 1999 года № 39, «Об утверждении Типового положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов» от 15 марта 1999 года № 40, «Об утверждении Положения о курсах подготовки водителей транспортных средств и повышения их квалификации и Положения о правилах принятия экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право для управления транспортными средствами, и о правилах выдачи им водительских удостоверений» от 15 марта 1999 года № 41 и «Об утверждении «Правила выдачи государственных регистрационных знаков для транспортных средств с сочетанием цифр и букв» от 20 декабря 2013 года № 345
        Number of views: 5