Search

        

   

  • Advanced search

11—20 of 1759
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке государственной регистрации и постановке на учет по государственной регистрации механических транспортных средств и их прицепов и Порядка отчуждения и залога транспортного средства» от 15 марта 1999 года № 39, «Об утверждении Типового положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов» от 15 марта 1999 года № 40, «Об утверждении Положения о курсах подготовки водителей транспортных средств и повышения их квалификации и Положения о правилах принятия экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право для управления транспортными средствами, и о правилах выдачи им водительских удостоверений» от 15 марта 1999 года № 41 и «Об утверждении «Правила выдачи государственных регистрационных знаков для транспортных средств с сочетанием цифр и букв» от 20 декабря 2013 года № 345
        Number of views: 5
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Həbs edilmiş şəxslərin hava gəmisində daşınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 2 avqust tarixli 194 nömrəli, «Qanunsuz müdaxilə aktları ilə bağlı təqdim edilmiş rabitə xidmətlərindən istifadə Qaydaları»nın və «Qanunsuz müdaxilə aktları ilə bağlı təqdim edilmiş rabitə xidmətlərinə görə haqqın ödənilməsi Qaydası və Şərtləri»nin təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 28 dekabr tarixli 358 nömrəli, «Hava gəmilərinin yoxlanılması və onlara baxış keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 30 yanvar tarixli 29 nömrəli, «Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində personalın hazırlığı üzrə Milli Proqram»ın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 10 aprel tarixli 100 nömrəli, «Sərnişinlərə, onların əl yükü və baqajlarına baxış keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 10 iyul tarixli 226 nömrəli, «Hava gəmisində silahın daşınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 30 dekabr tarixli 409 nömrəli və «Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində keyfiyyətə nəzarət üzrə Milli Proqram»ın təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 16 iyun tarixli 231 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0