Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 1678
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Правил использования земель железнодорожного транспорта и земель, отнесенных к специальной охранной зоне железной дороги» и «Норм отвода земли для железных дорог и санитарно-защитной зоны железной дороги» от 23 февраля 2005 года № 33, «Об утверждении «Положения об особом правовом режиме охранной (буферной) зоны Государственного историко-архитектурного заповедника» «Ичери Шехер» от 22 сентября 2011 года № 150, «Об утверждении «Положения об особом режиме Государственного историко-этнографического заповедника «Гала» от 2 октября 2013 года № 285, «Об утверждении «Правил торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг в Азербайджанской Республике» от 3 апреля 2014 года № 94 и «Об утверждении «Стандартов размещения рекламных сооружений на обочине дорог» от 18 ноября 2016 года № 468
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən «İcazə Sistemi» haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1997-ci il 10 yanvar tarixli 6 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması kursları haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli və «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0