Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

1—10 из 1754
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, təmiri və avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı müayinənin, yoxlamanın və sınağın keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 7 fevral tarixli 16 nömrəli, «Avtomobil yollarının və yol təsərrüfatının digər daşınmaz əmlakının qeydiyyatı Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında» 2001-ci il 13 dekabr tarixli 195 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında avtomobil yollarının təsnifat göstəriciləri»nin və «Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının adlandırılması, indeksasiyası və qeydiyyata alınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 1 iyul tarixli 91 nömrəli, «Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli, «Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 25 aprel tarixli 114 nömrəli və «Avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması və təmiri işlərinin avtomobil yollarının bilavasitə altında və ya yolların kənarı boyunca yerləşən mövcud mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərini istismar edən qurumların işləri ilə uzlaşdırılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 8 fevral tarixli 44 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О морских портах» от 9 июля 2021 года № 368-VIQD и внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики «О применении Кодекса торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 19 июля 2001 года № 541, «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 29 мая 2012 года № 371-IVQD» от 6 июля 2012 года № 669, « О применении Закона Азербайджанской Республики «О морских портах» от 18 апреля 2014 года № 945-IVQ и внесении изменений в «Положение о Государственной Морской Администрации Азербайджанской Республики», утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 20 апреля 2006 года № 395» от 14 мая 2014 года № 161, « О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 18 декабря 2015 года № 40-VQD» от 27 января 2016 года № 751 и отмене Указа Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении исполнения Кодекса торгового мореплавания Азербайджанской Республики» от 3 ноября 2001 года № 594
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке государственной регистрации и постановке на учет по государственной регистрации механических транспортных средств и их прицепов и Порядка отчуждения и залога транспортного средства» от 15 марта 1999 года № 39, «Об утверждении Типового положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов» от 15 марта 1999 года № 40, «Об утверждении Положения о курсах подготовки водителей транспортных средств и повышения их квалификации и Положения о правилах принятия экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право для управления транспортными средствами, и о правилах выдачи им водительских удостоверений» от 15 марта 1999 года № 41 и «Об утверждении «Правила выдачи государственных регистрационных знаков для транспортных средств с сочетанием цифр и букв» от 20 декабря 2013 года № 345
        Количество просмотров: 5