Search

        

   

  • Advanced search

101—110 of 7260
О внесении изменения в постановления Кабинет Министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Перечня информационных систем и ресурсов, подлежащих подключению к порталу «Электронное правительство» и «Технических требований к подключению информационных систем и ресурсов, электронных услуг к порталу «Электронное правительство» от 1 мая 2014 года № 118 и «Об утверждении Типового Устава о высшем учебном заведении, созданном государством и муниципалитетом» и внесении изменения в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Типового Устава о высшем учебном заведении» и «Перечня некоторых постановлений Кабинета министров Азербайджанской Республики, в которые были внесены изменения» от 21 января 2011 года» от 15 января 2019 года № 7 и «Об утверждении «Типового устава учреждения профессионального образования, созданного государством и муниципалитетом» и внесении изменения в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Типового Устава начального учреждения профессионального образования» от 29 декабря 2013 года № 359» от 26 февраля 2019 года № 65
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon satışı qaydaları haqqında» 1995-ci il 14 mart tarixli 58 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına alınan pestisidlərin satılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 29 noyabr tarixli 221 nömrəli, «Sort müəllifinə və patent sahibinə toxumdan istifadəyə görə mükafatın və haqqın ödənilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 9 fevral tarixli 41 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 7 mart tarixli 65 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 23 yanvar tarixli 11 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 30 yanvar tarixli 19 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 16 aprel tarixli 66 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2008-ci il 19 avqust tarixli 190 nömrəli, «Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə» 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi və «Elektron kənd təsərrüfatı» informasiya sistemindən istifadə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 30 dekabr tarixli 408 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi haqqında
        Number of views: 0