Search

        

   

  • Advanced search

51—60 of 7011
«Ədliyyə orqanları işçilərinin, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının, Penitensiar xidmətinin və Tibb Baş İdarəsinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin, Penitensiar xidmətinin müddətli həqiqi hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçularının vəzifə maaşlarının məbləğlərinin müəyyən edilməsi və Azərbaysan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının və onların struktur elementlərinin ləğv edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 aprel tarixli 143-8 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi, «Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin hərbi qulluqçularının (müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və Tibb baş idarəsinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının hərbi (xüsusi) rütbəyə görə maaşlarının məbləğləri»nin təsdiq edilməsi və «Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin hərbi qulluqçularının (müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və Tibb baş idarəsinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının hərbi (xüsusi) rütbəyə görə maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 24 iyun tarixli 144-13 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə
        Number of views: 2
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «О некоторых нормативно-правовых актах, связанных с Земельным кодексом Азербайджанской Республики» от 1 мая 2000 года № 79, «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом» от 20 ноября 2000 года № 207, «Об утверждении Порядка выплаты заработной платы лицам, приговоренным к наказанию в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненному лишению свободы» от 15 сентября 2001 года № 149, «Об утверждении Порядка приема лиц с ограниченными возможностями состояния здоровья в профессионально-специальные учебные заведения» от 29 апреля 2002 года № 72, «Об установлении норм урочной нагрузки педагогических работников образовательных учреждений (кроме работающих в государственных учреждениях общего образования и профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений» от 24 ноября 2010 года № 215 и «Об утверждении Порядка приема в учреждения профессионального образования» от 15 марта 2019 года № 102
        Number of views: 1