Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 19185
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə Ekspert Şurasının Əsasnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2020-ci il 29 iyul tarixli 269 nömrəli, «Startapın müəyyən olunması meyarları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2021-ci il 29 yanvar tarixli 20 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması kursları haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli, «Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri haqqında» 1999-cu il 6 aprel tarixli 60 nömrəli, «Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 21 iyun tarixli 103 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli, «Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılması üçün razılığın verilməsi Qaydası haqqında» 2000-ci il 11 aprel tarixli 64 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə nəzarət Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 30 iyun tarixli 110 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli və «Hava nəqliyyatında və onun xüsusi xidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 2002-ci il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə» 2022-ci il 4 aprel tarixli 135 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0