Search

        

   

  • Advanced search

61—70 of 19784
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında mədəni irs nümunələrinin qorunması, bərpası və istifadəsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 14 iyul tarixli 266 nömrəli, «Mədəni sərvətlərdən aztəminatlı əhali, əlilliyi olan şəxslər, müharibə iştirakçıları tərəfindən güzəştli istifadə Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 20 avqust tarixli 287 nömrəli, «Milli mədəni irs obyektlərinin sahiblərinə həmin obyektlərin mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə verilən Təminatlar»ın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 3 fevral tarixli 28 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi Normaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 18 fevral tarixli 67 nömrəli, «Qaçan sətirlə yayımlanan reklamın təqdimolunma Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 2 mart tarixli 100 nömrəli, «Mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına və mədəni sərvətlərin mühafizə siyahısına daxil edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 27 may tarixli 208 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında milli mədəni irsə, o cümlədən muzey, arxeologiya, etnoqrafiya, kitabxana, kino fondlarına və ya arxivlərinə aid mədəni sərvətlərin üzünün köçürülməsi, çoxaldılması, onların əsasında suvenirlərin, çap məhsullarının istehsalı Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 23 sentyabr tarixli 368 nömrəli, «Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsi Standartları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 18 noyabr tarixli 468 nömrəli, «Reklam qurğularına Texniki Tələblər»in təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 12 dekabr tarixli 499 nömrəli və «Qəbiristanlıqların salınması və idarə olunması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 4 dekabr tarixli 522 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1998-ci il 22 oktyabr tarixli 216 nömrəli, «Dəmir yolu nəqliyyatı təyinatlı torpaqlardan və dəmir yolunun xüsusi mühafizə zonasına aid torpaqlardan istifadə olunması Qaydaları»nın və «Dəmir yolları üçün və dəmir yolunun sanitariya-mühafizə zonası üçün torpaqayırma Normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 23 fevral tarixli 33 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 1 may tarixli 128 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının ərazisində arxeoloji qazıntılar aparan və arxeoloji mədəni sərvətlərin tədqiqi məqsədi ilə onlarla təmasda elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirən şəxs tərəfindən aparılmış tədqiqat işləri barədə hesabat verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 22 may tarixli 196 nömrəli və «Mədəni sərvətlərə mühafizə dərəcəsinin tətbiqi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 26 may tarixli 204 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0