Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

1—10 / 17748
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və «Bir sıra mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının strukturlarının təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 14 iyul tarixli 1015 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə» 2014-cü il 3 oktyabr tarixli 761 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 13 iyul tarixli 3082 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 10 avqust tarixli 3163 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 27 noyabr tarixli 3406 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 9 fevral tarixli 3657 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 12 fevral tarixli 3660 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 13 fevral tarixli 3668 nömrəli və «2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 3 may tarixli 38 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0