Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

1—10 / 7377
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin əqli və fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərinin rəhbər işçiləri, inzibati-təsərrüfat, tədris-yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları haqqında» 1992-ci il 9 yanvar tarixli 6 nömrəli, «Bütün tipdən olan internat məktəblərdə, əqli və ya fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün internat məktəblərdə, uşaq evlərində, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün internat məktəblərdə tərbiyə olunan uşaq və yeniyetmələrin geyim, ayaqqabı və yumşaq inventarlarla təmin olunması norması haqqında» 1994-cü il 17 yanvar tarixli 15 nömrəli, «Təhsil müəssisələrində, xəstəxanalarda və sosial sahənin digər ictimai müəssisələrində vətəndaşların qida normalarının tətbiq edilməsi haqqında» 1994-cü il 9 mart tarixli 103 nömrəli, «Büdcədən maliyyələşdirilən məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin nümunəvi ştatı haqqında» 1996-cı il 29 may tarixli 61 nömrəli, «Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 24 mart tarixli 58 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının büdcədən maliyyələşdirilən səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi sisteminin, növlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 9 yanvar tarixli 2 nömrəli və «Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Miqrasiya orqanları işçilərinin attestasiyası Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 14 noyabr tarixli 492 nömrəli, «Dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin attestasiyası Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2017-ci il 16 noyabr tarixli 493 nömrəli, «Diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən inzibati vəzifə tutan şəxslərin xidməti attestasiyasının keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 17 noyabr tarixli 499 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanları əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 14 dekabr tarixli 553 nömrəli, «Dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsilalanların sosial müdafiəsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 29 dekabr tarixli 622 nömrəli, «Sağlamlıq imkanları məhdud olan məktəbəqədər yaşlı uşaqların təhsilinin dövlət standartları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 26 fevral tarixli 62 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli və «Peşə və kvalifikasiya standartının hazırlanması, yenidən hazırlanması, təsdiq edilməsi, qeydiyyatının aparılması və müddətinin uzadılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 12 dekabr tarixli 474 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0