Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

61—70 / 6862
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon satışı qaydaları haqqında» 1995-ci il 14 mart tarixli 58 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus traktor, özüyeriyən maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyəti və istismarı üzərində dövlət nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 16 sentyabr tarixli 121 nömrəli, «Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq üçün profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə çəkilən xərclərin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin qaydası haqqında» 1997-ci il 10 iyul tarixli 75 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 7 mart tarixli 65 nömrəli, «Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları»nın və «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli, «İnzibati orqanların Təsnifatı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2008-ci il 19 avqust tarixli 190 nömrəli, «Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə» 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 nömrəli və «Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adlarının təsdiq edilməsi barədə» 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında arıçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 5 avqust tarixli 116 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrində it, pişik və ya digər ev heyvanlarının saxlanması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 9 mart tarixli 38 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki bəzi qurumların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında» 2015-ci il 17 aprel tarixli 110 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında» 2015-ci il 5 oktyabr tarixli 317 nömrəli, «Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 24 dekabr tarixli 401 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus traktor, özüyeriyən maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyəti və istismarı üzərində dövlət nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 16 sentyabr tarixli 121 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə» 2018-ci il 23 iyul tarixli 320 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Bəzi istehlak mallarının istehsalı və dövriyyəsi ilə əlaqədar dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli 289 nömrəli Fərmanının icrası barədə» 2005-ci il 21 dekabr tarixli 235 nömrəli, «Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2013-cü il 27 avqust tarixli 232 nömrəli, «Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş malların məhv edilmə halları və Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2013-cü il 5 sentyabr tarixli 247 nömrəli, «Təminatdan istifadə etməklə gömrük borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 3 oktyabr tarixli 286 nömrəli, «Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 22 iyul tarixli 263 nömrəli və «Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2017-ci il 6 dekabr tarixli 542 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0