MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısı olandövlətlərindaxiliişlərorqanları (polis) və daxiliqoşunları üçünkadrlarınhazırlanması haqqındaSaziş”inicrası ilə bağlı səlahiyyətliorqanınmüəyyənedilməsibarədə
AzərbaycanRespublikası PrezidentininSərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 may tarixli 1597-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”in 2-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının Yalta şəhərində keçirilmiş 2007-ci il 25 may tarixli iclasında imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”i Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi ilə bağlı səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi müəyyən edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən Sazişin Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi üzrə səlahiyyətli orqanın müəyyən edildiyi barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinə bildiriş göndərsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 iyun 2019-cu il.

11 июня 2019, 08:06

http://www.azertag.az

2931—2940 из 3286

19 мая 2014, 09:05

О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития города Мингячевир   подробно...

19 мая 2014, 09:05

Об утверждении Положения о Центре перевода при Кабинете Министров Азербайджанской Республики и структуры Центра   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О присвоении сотрудникам Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров Азербайджанской Республики почетного звания «Заслуженный работник культуры»   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О назначении А.М.Велиевой директором Центра перевода при Кабинете Министров Азербайджанской Республики   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О проведении благоустройства и созидательной работы в комплексе «Имамзаде» на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О создании Бакинского международного центра мультикультурализма   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Ярдымлы-Деман-Арвана Ярдымлинского района   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О присвоении сотрудникам Азербайджанского государственного издательства – «Азернешр» почетного звания «Заслуженный работник культуры»   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О награждении медалью «Терегги» сотрудников Азербайджанского государственного издательства – «Азернешр»   подробно...

15 мая 2014, 09:05

Об укреплении материально-технической базы Азербайджанской национальной консерватории   подробно...