MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısı olandövlətlərindaxiliişlərorqanları (polis) və daxiliqoşunları üçünkadrlarınhazırlanması haqqındaSaziş”inicrası ilə bağlı səlahiyyətliorqanınmüəyyənedilməsibarədə
AzərbaycanRespublikası PrezidentininSərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 may tarixli 1597-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”in 2-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının Yalta şəhərində keçirilmiş 2007-ci il 25 may tarixli iclasında imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”i Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi ilə bağlı səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi müəyyən edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən Sazişin Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi üzrə səlahiyyətli orqanın müəyyən edildiyi barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinə bildiriş göndərsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 iyun 2019-cu il.

11 июня 2019, 08:06

http://www.azertag.az

2881—2890 из 3325

2 июля 2014, 12:07

О присвоении почетных званий сотрудникам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики   подробно...

2 июля 2014, 12:07

О присвоении высших специальных званий офицерам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики   подробно...

2 июля 2014, 12:07

О дополнительных мерах по строительству автомобильный дороги Карабах-Беюк Бахманли-Араятлы-Мирзанагылы Физулинского района   подробно...

2 июля 2014, 12:07

Распоряжение Президента Азербайджанской РеспубликиО награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики   подробно...

1 июля 2014, 09:07

О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Агстафинского района   подробно...

30 июня 2014, 15:06

Принят новый устав и концепция развития Академии наук   подробно...

30 июня 2014, 09:06

Об изменении должностей ряда судей   подробно...

30 июня 2014, 09:06

О назначении Р.К.Теймурова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Корея   подробно...

30 июня 2014, 09:06

О присвоении Р.К.Теймурову дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса   подробно...

30 июня 2014, 09:06

О назначении А.Ф.Салманова почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Харьков Украины   подробно...