MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısı olandövlətlərindaxiliişlərorqanları (polis) və daxiliqoşunları üçünkadrlarınhazırlanması haqqındaSaziş”inicrası ilə bağlı səlahiyyətliorqanınmüəyyənedilməsibarədə
AzərbaycanRespublikası PrezidentininSərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 may tarixli 1597-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”in 2-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının Yalta şəhərində keçirilmiş 2007-ci il 25 may tarixli iclasında imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”i Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi ilə bağlı səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi müəyyən edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən Sazişin Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi üzrə səlahiyyətli orqanın müəyyən edildiyi barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinə bildiriş göndərsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 iyun 2019-cu il.

11 июня 2019, 08:06

http://www.azertag.az

2831—2840 из 3371

21 августа 2014, 12:08

Адресная социальная помощь поставлена под online-надзор   подробно...

21 августа 2014, 09:08

О мерах по строительству автомобильной дороги Товуз-Хунанлар-Гараханлы-Дюз Джырдахан Товузского района   подробно...

20 августа 2014, 16:08

Европейская комиссия готовит конференцию по экологической безопасности Азербайджана   подробно...

20 августа 2014, 09:08

О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Нода-Шингедулан-Ханегях Лерикского района   подробно...

19 августа 2014, 15:08

Льготы и доплаты введены для молодых сельских педагогов   подробно...

19 августа 2014, 09:08

Совет старейшин создан при Бакинском управлении образования   подробно...

19 августа 2014, 09:08

О финансировании строительства автомобильной дороги Далгалы-Набрань-Тель на территории Хачмазского района   подробно...

18 августа 2014, 13:08

Правительственный мониторинг: повышения потребительских цен в Азербайджане нет   подробно...

18 августа 2014, 09:08

О награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики   подробно...

18 августа 2014, 09:08

О присвоении Э.З.Ибрагимову почетного звания «Заслуженный юрист»   подробно...