MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısı olandövlətlərindaxiliişlərorqanları (polis) və daxiliqoşunları üçünkadrlarınhazırlanması haqqındaSaziş”inicrası ilə bağlı səlahiyyətliorqanınmüəyyənedilməsibarədə
AzərbaycanRespublikası PrezidentininSərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 may tarixli 1597-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”in 2-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının Yalta şəhərində keçirilmiş 2007-ci il 25 may tarixli iclasında imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”i Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi ilə bağlı səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi müəyyən edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən Sazişin Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi üzrə səlahiyyətli orqanın müəyyən edildiyi barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinə bildiriş göndərsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 iyun 2019-cu il.

11 июня 2019, 08:06

http://www.azertag.az

2951—2960 из 3374

25 июня 2014, 09:06

О присвоении почетного звания «Заслуженный инженер» группе работников морского транспорта   подробно...

25 июня 2014, 09:06

О награждении медалью «Терегги» группы работников морского транспорта   подробно...

24 июня 2014, 11:06

Дисциплинарный устав вводится в азербайджанском университете: запрещён прямой и опосредованный приём подарков и вознаграждений   подробно...

24 июня 2014, 11:06

Городские структуры и комплексный каспийский мониторинг попали под аудит Счётной палаты   подробно...

24 июня 2014, 09:06

О награждении медалью «Терегги» работников машиностроительной промышленности Азербайджанской Республики   подробно...

24 июня 2014, 09:06

О присвоении почетного звания «Заслуженный инженер»работникам машиностроительной промышленности Азербайджанской Республики   подробно...

23 июня 2014, 09:06

О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов   подробно...

23 июня 2014, 09:06

Об освобождении судей апелляционных судов Азербайджанской Республики от должности   подробно...

23 июня 2014, 09:06

О назначении З.Ш.Зарбалиева судьей Гянджинского апелляционного суда   подробно...

23 июня 2014, 09:06

О назначении И.М.Насирова судьей Верховного суда Азербайджанской Республики   подробно...