Search

        

   

  • Advanced search

11—20 of 53
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və çağırışçıların fiziki hazırlığı proqramları»nın və «Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və çağırışçıların fiziki hazırlığının təmin edilməsinə yönəlmiş idman növlərinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 24 oktyabr tarixli 354 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 1 may tarixli 125 nömrəli, «Azərbaycan Ordusu və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələr üçün vətəndaşların xüsusi hərbi ixtisaslar üzrə hazırlığının təşkil edilməsi və keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 333 nömrəli, «Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2016-cı il 5 fevral tarixli 38 nömrəli, «Əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 14 mart tarixli 124 nömrəli, «Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli, «Bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində idarəetmə, təhsil və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları sxeminin və məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 1 fevral tarixli 26 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 18 iyul tarixli 311 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Number of views: 0
О внесении изменений в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Классификатора специальностей по начальному профессионально-специальному образованию» от 31 октября 2011 года № 178, Об утверждении «Правил оказания центральными органами исполнительной власти и созданными Президентом Азербайджанской Республики юридическими лицами публичного права электронных услуг по конкретным сферам» и «Перечня видов электронных услуг» от 24 ноября 2011 года № 191, «Об утверждении нормативов материально-технической базы и инфраструктуры образования учебного учреждения» от 23 апреля 2012 года № 87, «Об утверждении «Единых норм строительства, материально-технического снабжения учебных заведений, общих санитарно-гигиенических требований и нормативов обеспечения ученическими местами» от 3 августа 2012 года № 171 и «Об утверждении «Правил переезда работника миграционных органов и его семьи на новое место службы, а также выплаты ему стоимости перевозки имущества и единовременной компенсации» и «Порядка определения суммы денежной компенсации и её выплаты для аренды квартиры работникам миграционных органов и членам их семьи, не имеющих место жительства в связи со сменой места службы» от 12 мая 2014 года № 140
        Number of views: 0