Search

        

   

  • Advanced search

11—20 of 52
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Formal təhsilin təşkili Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 avqust tarixli 147 nömrəli, «Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 163 nömrəli, «Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında» 2010-cu il 24 noyabr tarixli 215 nömrəli, «Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 25 noyabr tarixli 217 nömrəli, «Prokurorluq işçisinin və onun ailə üzvlərinin yeni qulluq keçmə yerinə köçməsi pulunun və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 11 fevral tarixli 29 nömrəli, «İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram»ın təsdiq edilməsi barədə» 2011-ci il 20 may tarixli 81 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Number of views: 0
О внесении изменений в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Перечня товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством» от 28 сентября 2005 года № 178, «Об утверждении «Списка производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях» от 23 января 2007 года № 12, «Об утверждении «Порядка выплаты работнику органов юстиции и членам его семьи денежных средств на переезд к новому месту службы и разовой компенсации» и установлении надбавок работникам органов юстиции за ученую степень» от 6 февраля 2007 года № 23, «Об утверждении «Порядка выдачи справки лицам, не окончившим какую-либо из ступеней и уровней образования по различным причинам» от 21 января 2010 года № 12, «Об утверждении «Образцов государственных документов об образовании и правил их выдачи» от 29 апреля 2010 года, «Об утверждении «Образцов государственных документов об образовании и правил их выдачи» от 29 апреля 2010 года № 82 и «Об утверждении «Срока выполнения образовательных программ (курикулумов)» от 4 июня 2010 года № 104
        Number of views: 1