Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

11—20 из 52
Сортировать по:
О внесении изменений в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Классификатора специальностей по начальному профессионально-специальному образованию» от 31 октября 2011 года № 178, Об утверждении «Правил оказания центральными органами исполнительной власти и созданными Президентом Азербайджанской Республики юридическими лицами публичного права электронных услуг по конкретным сферам» и «Перечня видов электронных услуг» от 24 ноября 2011 года № 191, «Об утверждении нормативов материально-технической базы и инфраструктуры образования учебного учреждения» от 23 апреля 2012 года № 87, «Об утверждении «Единых норм строительства, материально-технического снабжения учебных заведений, общих санитарно-гигиенических требований и нормативов обеспечения ученическими местами» от 3 августа 2012 года № 171 и «Об утверждении «Правил переезда работника миграционных органов и его семьи на новое место службы, а также выплаты ему стоимости перевозки имущества и единовременной компенсации» и «Порядка определения суммы денежной компенсации и её выплаты для аренды квартиры работникам миграционных органов и членам их семьи, не имеющих место жительства в связи со сменой места службы» от 12 мая 2014 года № 140
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Formal təhsilin təşkili Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 avqust tarixli 147 nömrəli, «Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 163 nömrəli, «Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında» 2010-cu il 24 noyabr tarixli 215 nömrəli, «Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 25 noyabr tarixli 217 nömrəli, «Prokurorluq işçisinin və onun ailə üzvlərinin yeni qulluq keçmə yerinə köçməsi pulunun və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 11 fevral tarixli 29 nömrəli, «İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram»ın təsdiq edilməsi barədə» 2011-ci il 20 may tarixli 81 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
О внесении изменений в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Перечня товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством» от 28 сентября 2005 года № 178, «Об утверждении «Списка производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях» от 23 января 2007 года № 12, «Об утверждении «Порядка выплаты работнику органов юстиции и членам его семьи денежных средств на переезд к новому месту службы и разовой компенсации» и установлении надбавок работникам органов юстиции за ученую степень» от 6 февраля 2007 года № 23, «Об утверждении «Порядка выдачи справки лицам, не окончившим какую-либо из ступеней и уровней образования по различным причинам» от 21 января 2010 года № 12, «Об утверждении «Образцов государственных документов об образовании и правил их выдачи» от 29 апреля 2010 года, «Об утверждении «Образцов государственных документов об образовании и правил их выдачи» от 29 апреля 2010 года № 82 и «Об утверждении «Срока выполнения образовательных программ (курикулумов)» от 4 июня 2010 года № 104
        Количество просмотров: 1