Search

        

   

  • Advanced search

81—90 of 8207
«Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında», «Lisenziyalar və icazələr haqqında», «Hərbi vəziyyət haqqında», «Bələdiyyə üzvlərinin etik davranış qaydaları haqqında», «Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında», «Məşğulluq haqqında», «Hesablama Palatası haqqında», «Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında», «Psixoloji yardım haqqında», «Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında» və «Turizm haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 17 fevral tarixli 811-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında» 2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli, «Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1310-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 2018-ci il 20 noyabr tarixli 354 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0
О применении Закона Азербайджанской Республики от 24 февраля 2023 года № 822-VIQD «О внесении изменения в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики» и внесении изменения в «Положение о Государственной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики», утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 25 апреля 1991 года № 207, «Устав Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 января 1999 года № 60, «Положение о Министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики», утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2001 года № 518, «Положение о Специальной Медицинской Службе Азербайджанской Республики», утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 2007 года № 692, «Устав Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджанской Республики», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 21 ноября 2008 года № 24
        Number of views: 3
О внесении изменения в «Устав Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 10 июля 2009 года № 121, «Устав Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 июля 2013 года № 939, «Устав Университета «АДА», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 июля 2014 года № 211, «Устав Бакинской хореографической академии», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 2014 года № 432, «Устав юридического лица публичного права Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 11 апреля 2016 года № 860 и «Устав Академии Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики имени Гейдара Алиева», утвержденный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 1999 года № 134
        Number of views: 0