Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

81—90 / 1666
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 17 avqust tarixli 149 nömrəli, «Fərdi məlumatların mühafizəsinə dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 161 nömrəli, «Aviasiya ilə əlaqədar axtarış və xilasetmə bölmələrinin yaradılması və işlərinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 13 noyabr tarixli 214 nömrəli, «Eksperimental aviasiyadan və dövlət aviasiyasından kommersiya məqsədləri üçün istifadə Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 25 noyabr tarixli 220 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında» 2010-cu il 24 dekabr tarixli 244 nömrəli, «Mülki aviasiya hava gəmilərinin uçuşlarının təhlükəsizliyinə dair məlumatların toplanması və işlənməsi sistemlərində informasiyanın qorunması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2011-ci il 18 fevral tarixli 32 nömrəli və «İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram»ın təsdiq edilməsi barədə» 2011-ci il 20 may tarixli 81 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 1
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Birgə bazalı aerodromların dövlət qeydiyyatına alınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009- cu il 24 aprel tarixli 69 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzinin Əsasnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 15 may tarixli 79 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası»nın, «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri»nin və «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 7 iyul tarixli 104 nömrəli, «Aviasiya qəzalarını və insidentlərini araşdıran komissiyanın fəaliyyət göstərməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 5 avqust tarixli 118 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142 nömrəli və «Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2010-cu il 17 may tarixli 89 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə nəzarət Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 30 iyun tarixli 110 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli, «Hava nəqliyyatında və onun xüsusi xidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 2002-ci il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli, «Dövlət və yerli əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısının, mühafizə rejimi və təhlükəsizliyi üzrə Təsnifatı»nın, «Hidrotexniki qurğuların dövlət reyestrinin tərtib olunması və aparılması Qaydaları»nın və «Mühafizə zonalarının ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 21 avqust tarixli 109 nömrəli, «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 27 avqust tarixli 118 nömrəli, «İstismar olunan ixrac neft boru kəmərlərinin «Mühafizə Zonası»nın müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 2 noyabr tarixli 167 nömrəli və «Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı»nın və «Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 1
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1998-ci il 21 avqust tarixli 175 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması kursları haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli, «Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri haqqında» 1999-cu il 6 aprel tarixli 60 nömrəli, «Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 21 iyun tarixli 103 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli və «Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılması üçün razılığın verilməsi Qaydası haqqında» 2000-ci il 11 aprel tarixli 64 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 7
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə» 2006-cı il 27 yanvar tarixli 25 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 28 yanvar tarixli 27 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə «Fərqlənmə nişanı» və «Xüsusi fərqlənmə nişanı»nın tətbiq edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 9 fevral tarixli 40 nömrəli, «GOV.AZ domeninin inzibatlaşdırılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 31 mart tarixli 91 nömrəli, «Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2007- ci il 1 fevral tarixli 22 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və qanunvericiliyə uyğun olaraq hava daşımalarına dair müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi və sənədlərin tərtib edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 11 iyun tarixli 94 nömrəli və «Milli nişanların və qeydiyyat nişanlarının hava gəmisində təsviri Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 13 iyun tarixli 96 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 4
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Rabitə müəssisələri (operatorlar), həmçinin onların diler və distribüterləri tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb olunan şərtlərin təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 7 iyul tarixli 131 nömrəli, «Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli, «Universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı zərərin kompensasiyası Qaydaları və mənbələri»nin təsdiq edilməsi barədə» 2005-ci il 14 dekabr tarixli 225 nömrəli, «İxrac nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi barədə» 2005-ci il 15 dekabr tarixli 230 nömrəli, «Bütün növ radiovericilərin və digər radiotezlikli qurğuların yaratdığı radiomaneələrin qarşısının alınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 23 dekabr tarixli 238 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı ərazilərində, o cümlədən sərhəd çaylarında, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan hissəsində telekommunikasiya vasitələrinin və qurğularının tikintisi, istismarı və qəza-bərpa işlərinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 6 yanvar tarixli 3 nömrəli və «Universal telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün operatora, provayderə lazım olan vəsaitin ayrılması və bu məqsədlə sərf olunan vəsaitin geri qaytarılması (kompensasiya) Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 18 yanvar tarixli 18 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0