Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

61—70 / 1651
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində «Elektron Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzi» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yaradılması haqqında» 2015-ci il 17 dekabr tarixli 389 nömrəli, «Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli, «Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin xüsusiyyətlərinə dair Qaydalar»ın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 10 mart tarixli 118 nömrəli, «Balıqçılıq subyektlərinin uçotunun forması və aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 12 may tarixli 202 nömrəli və «Lisenziya və ya icazə verən orqanların lisenziya və ya icazənin, onun dublikatının və əlavəsinin verilməsinin, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılmasının, bərpasının və ya ləğvinin «Lisenziyalar və icazələr» portalı vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün son müddətlər»in, «Lisenziyalar və icazələr» portalına inteqrasiya edilməli olan informasiya sistemlərinin siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin portala inteqrasiyası üçün son müddətlər»in və «İnformasiya sistemlərinin «Lisenziyalar və icazələr» portalına inteqrasiyası üçün texniki tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında» 2017- ci il 29 dekabr tarixli 615 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı Tikilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin Müdiriyyətinin yaradılması haqqında» 2011-ci il 10 avqust tarixli 132 nömrəli, «Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 28 dekabr tarixli 212 nömrəli, «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarının təşkili Qaydaları»nın və «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi daxilində dövlət orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2012-ci il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli, «Fövqəladə vəziyyət şəraitində rabitədən istifadə üçün xüsusi Qaydalar»ın təsdiq edilməsi haqqında» 2012-ci il 15 fevral tarixli 37 nömrəli, «Aviasiya təhlükəsizliyi personalının xüsusi texniki vasitələrdən istifadə etməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2012-ci il 24 dekabr tarixli 315 nömrəli və «Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 17 avqust tarixli 149 nömrəli, «Fərdi məlumatların mühafizəsinə dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 161 nömrəli, «Aviasiya ilə əlaqədar axtarış və xilasetmə bölmələrinin yaradılması və işlərinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 13 noyabr tarixli 214 nömrəli, «Eksperimental aviasiyadan və dövlət aviasiyasından kommersiya məqsədləri üçün istifadə Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 25 noyabr tarixli 220 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında» 2010-cu il 24 dekabr tarixli 244 nömrəli, «Mülki aviasiya hava gəmilərinin uçuşlarının təhlükəsizliyinə dair məlumatların toplanması və işlənməsi sistemlərində informasiyanın qorunması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2011-ci il 18 fevral tarixli 32 nömrəli və «İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram»ın təsdiq edilməsi barədə» 2011-ci il 20 may tarixli 81 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 1
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Birgə bazalı aerodromların dövlət qeydiyyatına alınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009- cu il 24 aprel tarixli 69 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzinin Əsasnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 15 may tarixli 79 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası»nın, «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri»nin və «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 7 iyul tarixli 104 nömrəli, «Aviasiya qəzalarını və insidentlərini araşdıran komissiyanın fəaliyyət göstərməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 5 avqust tarixli 118 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142 nömrəli və «Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2010-cu il 17 may tarixli 89 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə nəzarət Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 30 iyun tarixli 110 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli, «Hava nəqliyyatında və onun xüsusi xidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 2002-ci il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli, «Dövlət və yerli əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısının, mühafizə rejimi və təhlükəsizliyi üzrə Təsnifatı»nın, «Hidrotexniki qurğuların dövlət reyestrinin tərtib olunması və aparılması Qaydaları»nın və «Mühafizə zonalarının ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 21 avqust tarixli 109 nömrəli, «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 27 avqust tarixli 118 nömrəli, «İstismar olunan ixrac neft boru kəmərlərinin «Mühafizə Zonası»nın müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 2 noyabr tarixli 167 nömrəli və «Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı»nın və «Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0