18 oktyabr — Dövlət müstəqilliyi gününün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (15 oktyabr 1994-cü il, № 19 (920), maddə 291)

Relizin Tarixi: 15.10.1994

18 oktyabr — Dövlət müstəqilliyi gününün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi haqqında

18 oktyabr — Dövlət müstəqilliyi gününün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

1991-ci il oktyabrın 18-də «Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya aktının qəbul edilməsinin Azərbaycanın milli dövlətçiliyi tarixində müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq qərara alıram:

18 oktyabr — Dövlət müstəqilliyi günü hər il Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayramı kimi qeyd edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 15 oktyabr 1994-cü il

№ 223

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 oktyabr 1994-cü il, № 203) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (15 oktyabr 1994-cü il, № 19 (920), maddə 291) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC