18 oktyabr — Dövlət müstəqilliyi gününün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi haqqında


Опубликовано в «Ведомостях Верховного Совета Азербайджанской Республики», 1994 год, № 19 статья 291

Relizin Tarixi: 15.10.1994

О праздновании 18 октября - Дня государственной независимости как государственного праздника Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

О праздновании 18 октября — Дня государственной независимости как государственного праздника Азербайджанской Республики

Учитывая исключительное значение в истории национальной государственности Азербайджана принятие 18 октября 1991 года Конституционного акта «О государственной независимости Азербайджанской Республики», постановляю:

18 октября — День государственной независимости, ежегодно отмечать как государственный праздник Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 15 октября 1994 г.

№ 223

Опубликовано в «Ведомостях Верховного Совета Азербайджанской Республики», 1994 год, № 19 статья 291


© LegalActs