Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanını təsis etmək haqqında


«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (31 iyul 1992-ci il, № 149) «Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1992-ci il, № 13, maddə 492)

Relizin Tarixi: 06.02.1998

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanını tə’sis etmək haqqında

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının
xüsusi fərqlənmə nişanını təsis etmək haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanı «Qızıl Ulduz» medalı tə’sis edilsin.

2. «Qızıl Ulduz» medalının şəkli və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əbülfəz ELÇİBƏY

Bakı şəhəri, 7 iyul 1992-ci il

№ 201

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (31 iyul 1992-ci il, № 149) («LegalActs»).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1992-ci il, № 13, maddə 492)

6 fevral 1998-ci il tarixli, 429-IQD nömrəli Qanuna əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs»).


«Qızıl Ulduz» medalının
TƏSVİRİ

«Qızıl Ulduz» medalı üz tərəfində ikiüzlü hamar şüalar olan, 31,5 mm qabarit ölçülü səkkizguşəli ulduzdan ibarətdir, sarı qızıldan hazırlanmışdır.

Arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» sözləri yazılmışdır. Yuxarı şüanın küncündə medalın nömrəsi həkk olunmuşdur.

Medal ilgək və halqa vasitəsilə ölçüsü 27 mm x 20 mm olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının rənglərinə uyğun üçrəngli beşkünc xara lentə birləşdirilmişdir. Lentin yuxarı kənarında qızıl suyuna çəkilmiş ensiz metal lövhə və paltara bərkidilmək üçün element vardır.

Medala üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı təsvir edilmiş, paltara bərkidilmək üçün elementi olan 27 mm x 9 mm ölçülü qəlib əlavə olunur.


© LegalActs