Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

21—30 из 7075
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Üzümçülük və şərabçılıq haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında» 2002-ci il 24 dekabr tarixli 199 nömrəli, «Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 16 avqust tarixli 154 nömrəli, «Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və dövriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 9 noyabr tarixli 206 nömrəli, «Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 7 iyul tarixli 105 nömrəli, «Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 10 sentyabr tarixli 136 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli, «Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 16 iyul tarixli 302 nömrəli, «Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 16 iyul tarixli 303 nömrəli və «Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının markalanması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 6 noyabr tarixli 474 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «О дополнительных условиях, требуемых в зависимости от особенностей видов деятельности для выдачи специального разрешения (лицензии)» от 7 ноября 2002 года № 174, «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в сфере фитосанитарного контроля» от 7 декабря 2006 года № 260, «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов в области фитосанитарного контроля» от 29 декабря 2006 года № 280, «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов в области фитосанитарного контроля» от 22 января 2007 года № 10, «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов в области фитосанитарного контроля» от 25 января 2007 года № 14, «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О защите и рациональном использовании генетических запасов культурных растений» от 13 ноября 2012 года № 259, «Об утверждении Порядка ухода за зелеными насаждениями, защиты их от болезней и вредителей» от 14 июня 2016 года № 227 и «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики» от 11 октября 2018 года № 440
        Количество просмотров: 0