Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

81—90 из 7263
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 21 iyun tarixli 103 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında təhlükəli tullantıların idarə olunmasının Dövlət Strategiyası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 25 avqust tarixli 117 nömrəli, «Şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli, «Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2008-ci il 25 iyul tarixli 167 nömrəli və «Təhlükə potensiallı təbiət və texnogen xarakterli hadisələrin baş vermə ehtimalının yüksək olduğu zonalarda mühafizə tədbirlərinin növləri və onların tətbiqi halları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 6 fevral tarixli 31 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении Правил пользования недрами для удовлетворения собственных потребностей землевладельцев в пределах принадлежащих им земельных участков» от 28 декабря 1998 года № 238, «Об утверждении Правил ликвидации и консервации предприятий, горнорудных выработок, буровых скважин по добыче полезных ископаемых и подземных установок, не связанных с добычей полезных ископаемых» от 9 января 1999 года № 2, «Об утверждении порядка взимания и размера платы за использование геологической информации о недрах» от 15 октября 1999 года № 164, «Об утверждении «Правил определения источников финансирования предоставления информации по окружающей среде и размера его оплаты» от 7 июля 2003 года № 88 и «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики» от 11 октября 2018 года № 440
        Количество просмотров: 0