Об обеспечении безопасности экспортных нефте- и газопроводов


Дата релиза: 10.02.2014

İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında

İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və «Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Saziş»ə uyğun olaraq, hasilat və nəqletmə üçün bir sıra mühüm obyektlər tikilib istismara verilmişdir. Hasil olunan ilkin neftin ixracı Bakı—Novorossiysk və Bakı—Supsa ixrac neft kəmərləri ilə həyata keçirilir.

Bununla əlaqədar ixrac boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, boru kəmərlərinin fasiləsiz və etibarlı işinin təşkili və uzunmüddətli kompleks tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Xam neftin ixracı ilə bağlı obyektlərlə yanaşı tikilməsi nəzərdə tutulan Bakı—Tbilisi—Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin və qaz ixrac kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə aşağıdakı tərkibdə Komissiya təşkil edilsin:

  • Artur Rasizadə—Azərbaycan Respublikasının Baş naziri (sədr)
  • Abid Şərifov—Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini (sədr müavini)
  • Vaqif Axundov—Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi
  • Kəmaləddin Heydərov—Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri
  • Hüseynqulu Bağırov—Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər naziri
  • Natiq Əliyev—Azərbaycan Respublikasının energetika naziri
  • Əli Abbasov—Azərbaycan Respublikasının rabitə və informasiya texnologiyaları naziri
  • Rövnəq Abdullayev —Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti
  • Xələf Xələfov—Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini
  • Tofiq Babayev—Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini
  • Elçin Quliyev—Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi
  • Oruc Zalov—Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini
  • Çingiz Məmmədov —Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini
  • Əsgər Abdullayev —Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini
  • Tofiq Əliyev—Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi sədrinin müavini
  • Əli Nağıyev—Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini

2. Komissiyaya tapşırılsın ki, ixrac boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə birlikdə bir ay müddətində kompleks tədbirlər planını hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti , Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi xam neftin ixracı üçün istifadə olunan boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə xüsusi xidmət yaratsınlar və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində boru kəmərinin səmərəli mühafizəsini təşkil etsinlər.

4. Azərbaycan Respublikası Ali Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə Orqanlarını Baş Mühafizə İdarəsi, Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri ilə birlikdə ixrac boru kəmərlərinin və onların infrastruktur obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsini respublikanın inzibati ərazi bölgüsü prinsipi əsasında təşkil etsinlər.

5. Rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinə tapşırılsın ki, ərazilərindən keçən Bakı—Supsa və Bakı—Novorossiysk neft kəmərlərinin mühafizə zolağında hər hansı qurğunun yerləşdirilməsinə və tikintinin aparılmasına yol verməməklə həmin kəmərlərin mühafizəsini təmin etsinlər.

6. Respublikanın nazirlik, idarə və təşkilatları ixrac boru kəmərlərinin fasiləsiz işləməsi və təhlükəsizliyi ilə əlaqədar məsələlərin həlli üçün Komissiyaya lazımi kömək göstərsinlər.

7. Komissiya görülən işlər haqqında mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

8. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 15 aprel 2002-ci il

№ 685

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (16 aprel 2002-ci il, № 85) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il, № 4, 2-ci kitab, maddə 183) («LegalActs» LLC).

19 aprel 2005-ci il tarixli, 225 nömrəli; 29 noyabr 2006-cı il tarixli, 482 nömrəli; 10 fevral 2014-cü il tarixli Fərmanlara əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC