Об утверждении статута и описания ордена Азербайджанской Республики «За заслуги перед Родиной»


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (3 dekabr 2003-cü il, № 277) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2003-cü il, № 12, I kitab, maddə 678)

Дата релиза: 07.11.2003

Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statutunun və təsvirinin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statutunun və təsvirinin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statutu və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 7 noyabr 2003-cü il

№ 514-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (3 dekabr 2003-cü il, № 277) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2003-cü il, № 12, I kitab, maddə 678) («LegalActs» LLC).


Azərbaycan Respublikasının
2003-cü il 7 noyabr tarixli
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statutu

1. Azərbaycan Respublikasının üç dərəcədə «Vətənə xidmətə görə» ordeni aşağıdakılara görə verilir:

    • Azərbaycan Respublikasına sadiqliyə görə, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirməyə görə;
    • dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətə, yüksək peşəkarlığa və xüsusi nailiyyətlərə görə;
    • milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərə görə.

2. «Vətənə xidmətə görə» ordeninin ən yüksək dərəcəsi birinci dərəcə sayılır.

«Vətənə xidmətə görə» ordeninin hər üç dərəcəsi ardıcıllıqla verilir.

3. «Vətənə xidmətə görə» ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər ordenləri olduqda, onlardan sonra taxılır.


AzərbaycanRespublikasının
2003-cü il 7 noyabr tarixli
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

«Vətənə xidmətə görə» ordeninin təsviri

«Vətənə xidmətə görə» ordeni hər tərəfə şüalar saçan səkkizguşəli ulduz əsasında tərtib edilmiş kompozisiyadan ibarətdir.

Ulduzun ortasında mavi mina ilə örtülmüş dairəvi lövhə həkk edilmişdir. Lövhənin çökək mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi təsvir edilmişdir. Gerbin üst hissəsində dairənin yarımçevrəsi boyunca «Vətənə xidmətə görə» sözləri yazılmışdır. Bütün yazılar və təsvirlər qabarıqdır.

«Vətənə xidmətə görə» ordeninin üç dərəcəsi vardır. Onun birinci dərəcəsi qızıldan, ikinci dərəcəsi gümüşdən, üçüncü dərəcəsi bürüncdəndir. Ordenin qabarit ölçüləri 32 mm x 38 mm-dir. Hər dərəcəsinin səthinin müvafiq rəng çaları vardır.

Ordenin arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında ordenin nömrəsi həkk olunmuşdur.

Orden paltara bərkidilmək üçün elementi olan 27 mm x 17,15 mm ölçüdə müvafiq olaraq qırmızı-qara, tünd göy-mavi və çəhrayı-şabalıdı çalarlı beşbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir.

Ordenə paltara bərkidilmək üçün elementi olan, milli ornamentlə naxışlanan eyni xara lentdən hazırlanmış 27 mm x 9 mm ölçülü qəlib əlavə olunur.

0514-2q_1.gif (22190 bytes) 0514-2q_2.gif (26644 bytes) 0514-2q_3.gif (23688 bytes)
0514-2q-1.gif (29921 bytes) 0514-2q-2.gif (28293 bytes) 0514-2q-3.gif (26821 bytes)

© LegalActs LLC