Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 69
«Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında», «Enerji resurslarından istifadə haqqında», «Yerin təki haqqında», «Qaz təchizatı haqqında», «Energetika haqqında», «Lisenziyalar və icazələr haqqında» və «Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 may tarixli 337-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Yerin təki haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli, «Qaz təchizatı haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1998-ci il 28 sentyabr tarixli 773 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin icrasının təmin edilməsi barədə» 2000-ci il 6 mart tarixli 291 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli, «İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziya və icazələrin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 2020-ci il 1 iyul tarixli 1079 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О производственных и бытовых отходах» от 26 октября 1998 года № 3, «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О производственных и бытовых отходах» от 31 июля 2007 года № 609, «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики «Об общественном участии», «О морских портах», «Об охране зеленых насаждений» и «О реализации на основе специального финансирования инвестиционных проектов, связанных со строительными и инфраструктурными объектами» от 3 мая 2019 года № 1581-VQD» от 11 июня 2019 года № 732 и отмене Указа Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении исполнения Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О производственных и бытовых отходах» от 22 мая 2007 года № 341-IIIQD» от 14 декабря 2007 года № 680
        Number of views: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об энергетике» от 1 февраля 1999 года № 85, «Об обеспечении исполнения Закона Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды» от 30 августа 2000 года № 392, «О применении Закона Азербайджанской Республики «О реализации на основе специального финансирования инвестиционных проектов, связанных со строительными и инфраструктурными объектами» от 15 марта 2016 года № 177-VQ» от 20 апреля 2016 года № 867, «Об утверждении «Правил осуществления контроля в области электрической и тепловой энергии, а также газоснабжения» от 16 июля 2018 года № 204 и «Об обеспечении деятельности Государственного Агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов» от 9 апреля 2019 года № 613
        Number of views: 0