Search

        

   

  • Advanced search

61—70 of 1186
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli, «Bakıelektrikşəbəkə» Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetməyə verilməsi ilə bağlı «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə və digər subyektlərə yaranan borcları üzrə hesablaşma Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2001-ci il 10 dekabr tarixli 194 nömrəli, «Xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, həmçinin bu nümayəndəliklərin diplomatik və inzibati-texniki işçilərinin, o cümlədən onlarla yaşayan ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin sıfır (0) dərəcə ilə tutulması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2006-cı il 27 mart tarixli 89 nömrəli, «Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2007-ci il 30 dekabr tarixli 219 nömrəli, «Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 28 sentyabr tarixli 156 nömrəli və «Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınmasının təmin edilməsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2016-cı il 27 oktyabr tarixli 420 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 2
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования» и утвержденного указанным Законом Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики» от 25 августа 2000 года № 387, «О Межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе «Въезд-выезд и регистрация» от 22 апреля 2008 года № 744 и «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования и Налогового кодекса Азербайджанской Республики, утвержденного указанным Законом» от 30 августа 2000 года № 393
        Number of views: 2