Search

        

   

  • Advanced search

31—40 of 530
О внесении изменения в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с Законом Азербайджанской Республики «Об экологически чистом сельском хозяйстве» от 8 января 2009 года № 5, «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с пчеловодством в Азербайджанской Республике» от 5 августа 2009 года № 116, «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с пчеловодством в Азербайджанской Республике» от 17 сентября 2009 года№ 144, «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с пчеловодством в Азербайджанской Республике» от 26 октября 2009 года № 169, «Об утверждении «Порядка осуществления государственного контроля в сфере пчеловодства» от 25 января 2010 года № 19 и «Об утверждении «Правил маркировки экологически чистой сельскохозяйственной и пищевой продукции» от 6 ноября 2018 года № 474
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Üzümçülük və şərabçılıq haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında» 2002-ci il 24 dekabr tarixli 199 nömrəli, «Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 16 avqust tarixli 154 nömrəli, «Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və dövriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 9 noyabr tarixli 206 nömrəli, «Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 7 iyul tarixli 105 nömrəli, «Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 10 sentyabr tarixli 136 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli, «Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 16 iyul tarixli 302 nömrəli, «Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 16 iyul tarixli 303 nömrəli və «Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının markalanması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 6 noyabr tarixli 474 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0