Об утверждении подписанного 1 июня 2002 года в городе Баку «Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Итальянской Республики в области культуры, науки и технологии»


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 avqust 2002-ci il № 194) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 521)

Release date: 24.08.2002

2002-ci il iyunun 1-də Bakı şəhərində imzalanmış «Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət, elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş»in təsdiq edilməsi barədə

2002-ci il iyunun 1-də Bakı şəhərində imzalanmış «Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət, elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş»in təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

1. 2002-ci il iyunun 1-də Bakı şəhərində imzalanmış «Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət, elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş» təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən sənədin həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görsün.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurun yerinə yetirilməsi barədə İtaliya Respublikasının Hökumətini xəbərdar etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 avqust 2002-ci il

№ 1022

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 avqust 2002-ci il № 194) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 521) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC