О сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности


Release date: 17.12.2003

MDB iştirakçı dövlətlərinin reklam fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında

MDB iştirakçı dövlətlərinin reklam fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

1. «MDB iştirakçı dövlətlərinin reklam fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında» Sazişi Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından imzalamaq səlahiyyəti Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini, MDB-nin İqtisadi Şurasının üzvü Abbas Aydın oğlu Abbasova verilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən sənədi Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından imzalamaq səlahiyyətinin Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini, MDB-nin İqtisadi Şurasının üzvü Abbas Aydın oğlu Abbasova verilməsi barədə MDB-nin İcraiyyə Komitəsinə müvafiq bildiriş göndərsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 dekabr 2003-cü il

№ 37

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2003-cü il, № 12, II kitab, maddə 729) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC