Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

91—100 / 236
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Geoloji öyrənilmə məqsədi ilə ayrılan yer təki sahələrinə geoloji ayırma statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1998-ci il 29 sentyabr tarixli 199 nömrəli, «Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə «Dağ-mədən ayırması» statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 9 yanvar tarixli 1 nömrəli, «Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün verilən torpaq sahələrinin hüdudlarında yerin təkindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 27 mart tarixli 51 nömrəli, «Ümumi yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi üçün yer təkinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 27 mart tarixli 52 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında ovçuluqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 30 sentyabr tarixli 147 nömrəli və «Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0