Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

11—20 / 56
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında» 1993-cü il 1 iyul tarixli 343 nömrəli, «Avtomatlaşdırma və idarəetmə sistemlərinin sazlanması və texniki xidmət üzrə «Şelfneftqazavtomatika» Mərkəzinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 1996-cı il 2 aprel tarixli 43 nömrəli, «Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları haqqında» 1997-ci il 28 mart tarixli 25 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dövlətlərarası standartların, norma, qayda və tövsiyələrin və xarici ölkələrin milli standartlarının fondlarının xüsusi dövlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları haqqında» 1997-ci il 20 oktyabr tarixli 121 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0