Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

11—20 / 106
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli, «Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli, «Gərginliyi 1000 voltadək olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları»nın və «Gərginliyi 1000 voltdan yuxarı olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 10 iyun tarixli 103 nömrəli, «Elektrik enerjisinin istehsalı və elektrik qurğularının istismara buraxılışı üçün güc hədlərinin müəyyən edilməsi barədə» 2016-cı il 24 noyabr tarixli 482 nömrəli, «Sağlamlıq imkanları məhdud olan məktəbəqədər yaşlı uşaqların təhsilinin dövlət standartları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 26 fevral tarixli 62 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 8 avqust tarixli 351 nömrəli və «Elektrik və istilik qurğularının texniki istismar Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 30 dekabr tarixli 520 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 6 mart tarixli 38 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 24 aprel tarixli 75 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ-hüquqi aktlar haqqında» 2000-ci il 1 may tarixli 79 nömrəli, «Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları və Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçinin, tərtibatçının və podratçının fəaliyyətinə də nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 4 sentyabr tarixli 158 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 20 noyabr tarixli 207 nömrəli və «Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Yeyinti məhsullarına verilən uyğunluq sertifkatının və baytarlıq şəhadətnaməsinin formasının və uyğunluq sertifkatının və baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 25 sentyabr tarixli 142 nömrəli, «Təbii müalicə ehtiyatlarından, müalicə-sağlamlaşdırma yerlərindən və kurortlardan istifadə Qaydası və rejimi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2008-ci il 5 dekabr tarixli 268 nömrəli, «Kənd yerlərindəki səhiyyə müəssisələrinə tibbi kadrların cəlb olunmasının həvəsləndirilməsi tədbirləri haqqında» 2009-cu il 5 avqust tarixli 119 nömrəli, «Dərman vasitələrinin elmi tədqiqatlarının, klinikaya qədər tədqiqatlarının və klinik sınaqlarının aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 30 aprel tarixli 83 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrində it, pişik və ya digər ev heyvanlarının saxlanması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 9 mart tarixli 38 nömrəli və «Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2012-ci il 3 avqust tarixli 171 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0