Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

81—90 / 107
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının sosial və maddi təminatı haqqında» 2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli, «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarının təşkili Qaydaları»nın və «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi daxilində dövlət orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2012-ci il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli, «Xarici ticarətin gömrük statistikasının nəşr olunması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2012-ci il 2 may tarixli 92 nömrəli, «Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatların bu dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına verilməsi Hədləri və Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 3 iyun tarixli 211 nömrəli, «Sığortaolunanların və sığortaedənlərin işsizlikdən sığorta üzrə sığortaçıda qeydiyyatı Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 29 dekabr tarixli 618 nömrəli və «İşədüzəlmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin reyestrinin aparılması qaydası və həmin hüquqi şəxslərə dair tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 8 avqust tarixli 349 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısının təsdiq edilməsi barədə» 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli, «Vergi ödəyicisinin əldəetdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2001-ci il 1 mart tarixli 55 nömrəli, «Prokurorluq orqanları işçilərinin maddi və sosial təminatı haqqında» 2002-ci il 31 oktyabr tarixli 168 nömrəli, «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 27 avqust tarixli 118 nömrəli, «Ədliyyə orqanları işçilərinin qulluq illərinin hesablanması və bununla əlaqədar onlara əlavə haqqın verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2008-ci il 29 may tarixli 123 nömrəli və «Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Orta ixtisas təhsili müəssisələri şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi haqqında» 2002-ci il 26 avqust tarixli 140 nömrəli, «Elektrik enerjisindən istifadəyə görə bir sıra birinci dərəcəli istehlakçıların, məskunlaşmamış qaçqın və məcburi köçkünlərin istehlak etdikləri elektrik enerjisi dəyərinin ödənilməsinin tənzimlənməsi barədə» 2003-cü il 10 iyun tarixli 80 nömrəli, «Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən norma və qaydaların təkmilləşdirilməsi haqqında» 2008-ci il 18 sentyabr tarixli 217 nömrəli, «Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 8 yanvar tarixli 5 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəyə buraxılan (idxal və Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən) avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair tələblərin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması tədbirləri barədə» 2010-cu il 6 mart tarixli 45 nömrəli və «Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının elmi təminatının həyata keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2010-cu il 30 avqust tarixli 159 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Texnoloji biznes inkubatoru rezidentlərinin qeydiyyatının, həmçinin texnologiyalar parkı rezidentlərinin və texnoloji biznes inkubatoru rezidentlərinin reyestrinin aparılması Qaydası»nın, «Texnologiyalar parkının və texnoloji biznes inkubatorunun qeydiyyat şəhadətnamələrinin Forması»nın və «Texnologiyalar parkının rezidenti kimi qeydiyyatdan keçmək üçün ərizənin Forması və ona əlavə edilən sənədlərin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 8 iyul tarixli 257 nömrəli, «Nəzarət markalarının alınmasına görə ödənilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarət edilməsi və uçotunun aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 8 iyul tarixli 258 nömrəli, «İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetaları haqqında» 2016-cı il 30 dekabr tarixli 534 nömrəli, «Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli, «Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının satışı məqsədi ilə elektron hərracın təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 4 may tarixli 196 nömrəli, «Balıqçılıq subyektlərinin uçotunun forması və aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 12 may tarixli 202 nömrəli və «İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorların və provayderlərin uçotunun aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 12 oktyabr tarixli 427 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0