Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

101—110 / 1059
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2012-ci il 3 avqust tarixli 171 nömrəli, «Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2012-ci il 2 oktyabr tarixli 218 nömrəli, «Ali təhsil pilləsində tibb təhsilinin əsas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı»nın təsdiq edilməsi və «Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı»nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 12 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə» 2012-ci il 24 dekabr tarixli 314 nömrəli, «İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2013-cü il 29 dekabr tarixli 359 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xüsusi Məktəbinin Nizamnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 16 yanvar tarixli 10 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 1 may tarixli 125 nömrəli və «Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Nizamnaməsi»nin və «Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin Nizamnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 4 avqust tarixli 274 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 2
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 27 yanvar tarixli 10 nömrəli, «Loqopedik xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 2002-ci il 29 aprel tarixli 73 nömrəli, «Reabilitasiya mərkəzləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 2002-ci il 29 may tarixli 85 nömrəli, «Büdcədən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi, yenidən təşkili və ləğv edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 14 may tarixli 67 nömrəli, «İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2003-cü il 12 avqust tarixli 106 nömrəli və «Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında» 2010-cu il 24 noyabr tarixli 215 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 3
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «İşçinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin (vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə»2000-ci il 3 yanvar tarixli 1 nömrəli, «Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları və Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçinin, tərtibatçının və podratçının fəaliyyətinə də nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 4 sentyabr tarixli 158 nömrəli, «Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2002-ci il 24 may tarixli 84 nömrəli, «Narkoloji xəstələr üçün fəaliyyət məhdudiyyəti nəzərdə tutulmuş peşə növlərinin və vəzifələrin Siyahısının və məhdudiyyət müddətinin təsdiq edilməsi haqqında» 2002-ci il 12 sentyabr tarixli 145 nömrəli, «Fəaliyyətin məhdudlaşdırılması tələb olunan ayrı-ayrı peşə növlərinin və yüksək təhlükə mənbəyi ilə bağlı işlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 15 fevral tarixli 23 nömrəli, «Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində akkreditasiya olunmuş orqanlar tərəfindən yoxlanılan ölçmə vasitələrinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 16 dekabr tarixli 393 nömrəli və «Təhlükə potensiallı təbiət və texnogen xarakterli hadisələrin baş vermə ehtimalının yüksək olduğu zonalarda mühafizə tədbirlərinin növləri və onların tətbiqi halları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2017-ci il 6 fevral tarixli 31 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 1