Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

1—10 / 208
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 6 mart tarixli 38 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 24 aprel tarixli 75 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ-hüquqi aktlar haqqında» 2000-ci il 1 may tarixli 79 nömrəli, «Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları və Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçinin, tərtibatçının və podratçının fəaliyyətinə də nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 4 sentyabr tarixli 158 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 20 noyabr tarixli 207 nömrəli və «Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0