"Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ

NAZİRLƏR  KABİNETİ

QƏRAR

№ 114

Bakı şəhəri, 25 aprel 2014-cü il

"Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

"Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 14 may tarixli 648-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 2 iyul tarixli 933 nömrəli Fərmanının 1.1.10-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

"Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi Qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2014-cü il 25 aprel tarixli 114 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi

QAYDASI

1.  Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda "Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  25-ci maddəsinin yeddinci hissəsinə əsasən hazırlanmışdır və  avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi qaydasını müəyyən edir.   

1.2. Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestri (bundan sonra - reyestr) mülkiyyət növündən və əhəmiyyətindən asılı olmayaraq, avtomobil yolları haqqında məlumatları əks etdirən dövlət informasiya ehtiyatıdır.

1.3. Reyestr Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yaradılır və aparılır.

1.4. Reyestr kağız və elektron daşıyıcılarda aparılır. Kağız daşıyıcı ilə elektron daşıyıcıda olan məlumatlar arasında uyğunsuzluq olduqda, kağız daşıyıcıda olan  məlumatlara üstünlük verilir.

1.5. Elektron daşıyıcıda olan məlumatlar dövlət reyestrinin məlumat bazasında qeydiyyata alınır.

 2. Reyestrin aparılması prinsipləri

2.1. Reyestr Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aparılır.

2.2. Reyestr vahiddir, vahid forma, metod və prinsiplər əsasında aparılır.

2.3. Reyestrin formalaşdırılması, aparılması, istifadəsi və orada saxlanılan məlumatların mühafizəsi elektron texnologiyalar əsasında, qarşılıqlı məlumat mübadiləsini təmin edən qeydiyyat informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.

2.4. Qeydiyyat informasiya sistemi aşağıdakıları təmin etməlidir:

2.4.1. informasiyanın məlumat bazasına operativ daxil edilməsini, orada dəyişilməz, aydın şəkildə oxunaqlı vəziyyətdə saxlanılmasını və emalını;

2.4.2. məlumatların reyestrə daxil edilməsinin, dəyişdirilməsinin və silinməsinin qeydiyyatının aparılmasını;

2.4.3. digər aidiyyəti dövlət elektron informasiya ehtiyatlarına inteqrasiya olunmasını.

2.5. Reyestrə daxil edilən məlumatların itirilməsinin, təhrif edilməsinin və qanunsuz əldə olunmasının qarşısının alınması üçün onun müdafiə sistemi yaradılır.

2.6. Reyestrin qeydiyyat informasiya sisteminin yaradılması, idarə olunması, təkmilləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadənin təmin edilməsi məqsədi ilə texniki proqram kompleksinin formalaşdırılması və ona texniki xidmətin göstərilməsi Azərbaycan Respublikasının  Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

2.7. Reyestrin qeydiyyat informasiya sistemində yalnız lisenziyalı texniki proqram və sertifikatlaşdırılmış mühafizə vasitələrindən istifadə edilir.

2.8. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin digər aidiyyəti dövlət elektron informasiya ehtiyatlarına inteqrasiya olunmasını təmin edir.

 3. Reyestrin yaradılması

3.1. Reyestrə hər bir avtomobil yoluna dair aşağıdakılar barədə məlumatlar daxil edilir:

3.1.1. avtomobil yolunun  mülkiyyətçisi və sahibi;

3.1.2.  avtomobil yolunun adı, indeksi, ünvan reyestri məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən verilən nömrəsi  və uzunluğu;

3.1.3.  avtomobil yolunun xəritəsi;

3.1.4. avtomobil yolunun və onun sahələrinin avtomobil yolları təsnifatına uyğunluğu;

3.1.5. avtomobil yolunun faktiki vəziyyəti;

3.1.6. avtomobil yolunun tutduğu torpaq sahəsi, yol örtüyünün növü və vəziyyəti;

3.1.7. yol nişanlarının dislokasiyası.

3.2. Avtomobil yolunun  mülkiyyətçisi və sahibi haqqında məlumatlara aşağıdakılar daxil edilir:

3.2.1. avtomobil yolu  mülkiyyətçisinin və sahibinin adı;

3.2.2. avtomobil yolu  mülkiyyətçisinin və sahibinin ünvanı;

3.2.3. telefon və  faks nömrələri, elektron poçt ünvanı;

3.2.4. avtomobil yolu üzərində əşya hüququnun əmələ gəlməsinin əsası olan sənədlərin növü və rekvizitləri (adı, seriyası və nömrəsi, verilmə tarixi, verən orqanın adı).

3.3. Avtomobil yolunun faktiki vəziyyəti barədə məlumatlara aşağıdakılar daxil edilir:

3.3.1. avtomobil yolunun dərəcəsi;

3.3.2. avtomobil yolunun istismara verildiyi tarix, o cümlədən yolun ayrı-ayrı hissələri üzrə;

3.3.3. avtomobil yolunun hərəkət zolaqlarının sayı;

3.3.4. avtomobil yolu ilə  kəsişmələr  və avtomobil yoluna giriş yolları.

3.4. Avtomobil yolu haqqında məlumatlar avtomobil yolunun məlumat vərəqəsində bu Qaydaya əlavə edilmiş formada tərtib edilir (1 nömrəli əlavə).

3.5. Avtomobil yolunun məlumat vərəqəsinin (bundan sonra-məlumat vərəqəsi)  tərtib edilməsi və aparılması  avtomobil yolunun mülkiyyətçisi və sahibi olan hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən kağız və elektron daşıyıcılarda olmaqla yerinə yetirilir.

3.6. Məlumat vərəqəsinə daxil edilmiş məlumatlar onların mülkiyyətçisi, sahibi olan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin rəhbəri tərəfindən imza və möhürlə (hüquqi şəxs üçün) təsdiq edilir.

3.7. Məlumat vərəqəsinin müvafiq sütununda məlumatlar yazılmayıbsa, həmin yerdə "məlumat yoxdur" yazılır.

3.8. Məlumat vərəqəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olduqda, həmin sətirlərin qarşısında "məxfi  məlumatlar" sözləri yazılır. 

 4. Reyestrin aparılması

4.1. Reyestr əsas və arxiv bölmələrindən ibarətdir.

4.2. Reyestrin əsas bölməsinə aşağıda göstərilən sənədlər daxil edilir:

4.2.1. reyestrə daxil edilməsi üçün göndərilən məlumat vərəqələrinin qeydiyyatı jurnalı (bundan sonra - qeydiyyat jurnalı);

4.2.2. reyestrdən çıxarışların qeydiyyatı jurnalı (bundan sonra - çıxarışların qeydiyyatı jurnalı);

4.2.3. məlumat xəritələrinin və yolun mülkiyyətçisi, sahibi tərəfindən təsdiq edilərək məlumat vərəqəsinə əlavə edilən surətlərin yerləşdiyi qovluq (bundan sonra - qovluq). Avtomobil yolları haqqında məlumatların yerləşdiyi hər bir qovluğa reyestr nömrəsi verilir.

4.3. Reyestrin  arxiv bölməsinə avtomobil yolunun mülkiyyətçisi, sahibi tərəfindən təsdiq edilərək göndərilmiş məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi nəticəsində aktuallığını itirmiş və bu səbəbdən reyestrin əsas bölməsindən arxiv bölməsinə köçürülməsi tələb olunan işlər daxildir. Arxiv bölməsinin hər bir qovluğuna reyestrin əsas bölməsindəki nömrəyə uyğun və "arxiv" sözü yazılmış nömrə verilir.

4.4. Reyestrin aparılması daimi əsaslarla aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir:

4.4.1. hər bir avtomobil yolu üzrə qovluğun tərtib edilməsi və aparılması;

4.4.2. hər bir qovluğa yolun mülkiyyətçisi, sahibi tərəfindən təsdiq edilmiş məlumat vərəqəsinin yerləşdirilməsi;

4.4.3. dəyişilmiş məlumatların qovluqdakı məlumat vərəqəsində nəzərə alınması;

4.4.4. məlumat vərəqəsində xəritənin qovluqdan götürülməsi və arxiv bölməsinə keçirilməsi haqqında əsas göstərilməklə dəyişikliklərin edilməsi;

4.4.5. dəyişikliklərin kağız və elektron daşıyıcılarda aparılması.

4.5. Məlumat vərəqəsi və ona əlavə olunan sənədlərin təsdiq edilmiş nüsxələri hər bir avtomobil yoluna aid reyestr qovluğunda saxlanılır. Qovluğa reyestr nömrəsi verilir və tərtib olunduğu tarix göstərilir. Məlumat vərəqəsində sənədlərin reyestr qovluğuna qoyulması haqqında tarix göstərilir. Bütün bu əməliyyatlar qeydiyyat jurnalında qeyd edilir.

4.6. Avtomobil yolunun mülkiyyətçisinə, sahibinə sənədlərin qəbulu haqqında təsdiqedici sənəd verilir.

4.7. Avtomobil yolları istismardan çıxarıldığı, bir neçə yerə bölündüyü və ya bir neçə yolun bir yol kimi birləşdirildiyi hallarda avtomobil yolunun köhnə indeks nömrələrinə uyğun qovluqlar  bağlanılır və reyestr arxiv bölməsinə təhvil verilir. Reyestr qovluğunda qovluğun arxivə təhvil verilməsi haqqında  sənədin əsası və tarixi göstərilir. Yerinə yetirilən əməliyyatlar qeydiyyat jurnalında da qeyd edilir.

4.8. Reyestrin sənədləri daimi olaraq qorunmalıdır. Reyestrdən hər hansı bir sənədin götürülməsi və ya məhv edilməsi qadağandır. Reyestr qovluqlarının daimi saxlanılması üçün dövlət arxivlərinə verilməsi mövcud qanunvericiliyə uyğun aparılır.

4.9. Reyestr kənar şəxslərin daxil olması mümkün olmayan, məlumatların oğurlanmasının, korlanmasının, dəyişikliklər edilməsinin qarşısını almağa imkan verən xüsusi yerlərdə saxlanılır.

4.10. Elektron daşıyıcılarda olan reyestr məlumatlarının  itirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən elektron daşıyıcılarda olan məlumatların ehtiyat surətləri yaradılır və xüsusi yerlərdə saxlanılır.

4.11. Qeydiyyat jurnalının, çıxarışların qeydiyyatı  jurnalının elektron daşıyıcılarda reyestr məlumatlarının yaradılması və onlarda dəyişikliklər edilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən  edilir.

 5. Reyestrə daxil edilmiş məlumatların verilməsi

5.1. Dövlət və kommersiya sirri təşkil edən məlumatlar istisna olmaqla, reyestrə daxil edilmiş digər məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən reyestrdən çıxarış hər bir maraqlı şəxsə qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada verilir.

5.2. Reyestrə daxil edilmiş məlumatların reyestrdən çıxarış şəklində (2 nömrəli əlavə) verilməsi (və ya reyestrdən çıxarışın verilməsindən imtina edilməsi) bu haqda sorğu daxil olduğu gündən 10 gün müddətində yerinə yetirilir.

5.3. Reyestrə daxil edilmiş məlumatların reyestrdən çıxarış şəklində verilməsi (və ya reyestrdən çıxarışın verilməsində imtina edilməsi) barədə məlumatlar çıxarışların qeydiyyatı jurnalında qeyd edilir.

 

 

"Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin
yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil
edilmiş məlumatların verilməsi Qaydası"na

1 nömrəli əlavə

 

Avtomobil yolunun məlumat vərəqəsi

 

1. Avtomobil yolunun mülkiyyətçisi və sahibinin:

1.1. tam adı ___________________________________________________

_____________________________________________________________

1.2. ünvanı____________________________________________________

_____________________________________________________________

1.3. telefon/faks nömrəsi_________________________________________

1.4. elektron poçt ünvanı_________________________________________

1.5. əşya hüququnun əmələ gəlməsinin əsası olan sənədlər______________

_____________________________________________________________

1.6. əşya hüququnun adı_________________________________________

2. Avtomobil yolunun adı və indeksi_______________________________

3. Avtomobil yolunun  uzunluğu (km) ____________

4. Avtomobil yolunun xəritəsi

5. Avtomobil yolunun və ya onun sahələrinin təsnifat göstəriciləri________

_____________________________________________________________

6. Avtomobil yolunun faktiki vəziyyəti barədə məlumatlar:

6.1. avtomobil yolunun dərəcəsi __________________________________

 

6.2. istismara verildiyi tarix_____, o cümlədən ayrı-ayrı hissələri üzrə_____

_____________________________________________________________

6.3. avtomobil yolunun hərəkət zolaqlarının sayı _____________________

 

6.4. avtomobil yolu ilə   kəsişmələr və  avtomobil yoluna giriş yolları_____ ____________________________

7. Avtomobil yolunun tutduğu  torpaq sahəsi, yol örtüyünün növü və vəziyyəti ________________________

_____________________________________________________________

8. Yol nişanlarının dislokasiyası___________________________________

9. Əlavə edilən sənədlərin siyahısı _________________________________

_____________________________________________________________

 

 

Məlumatlar doğrudur:

 

Rəhbər_______________________________________________________

(mülkiyyətçinin və sahibin adı)

 

M.Y.   _______________    ________________      ___________________

       (tarix)                                   (imza)                    (soyadı, adı və atasının adı)

 

Məlumat vərəqəsi reyestrə daxil edilmişdir

 

M.Y.   _______________    ________________      ___________________

    (tarix)                                   (imza)                    (soyadı, adı və atasının adı)

 

Məlumat vərəqəsi arxivə verilmişdir  _____________________________

                                                               (əsas)

 

M.Y.   _______________    ________________      ___________________

     (tarix)                                   (imza)                    (soyadı, adı və atasının adı)

 

 "Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinin
yaradılması və aparılması, habelə reyestrə daxil
edilmiş məlumatların verilməsi Qaydası"na

2 nömrəli əlavə

 Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrindən

ÇIXARIŞ

 

    "__"_______ 20__  il                                                                 №_______

 

Bu çıxarış   ___________________________________________________

(avtomobil yolunun adı)

_____________________________________________________________

avtomobil yolu haqqında məlumatları özündə əks etdirir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(avtomobil yolunun reyestr nömrəsi və verilmə tarixi *)

 

 

Avtomobil yollarının vahid dövlət reyestrinə daxil edilmiş məlumatlar

 

Sıra

№-si       

  Məlumatların adı  **   

   Məlumatların təsviri ***

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Vəzifəli şəxs __________________________________________________

(struktur bölmənin tam adı)

 

              __________________             ______________________

                               (imza)                                      (soyadı, adı və atasının adı)

  ____________________________________________________________

 

*Avtomobil yoluna reyestr nömrəsinin  verildiyi gün, ay və ilin son iki  rəqəmi.             

**  Məlumatların adı avtomobil yolunun məlumat vərəqəsinə uyğun olaraq göstərilir.   

***  Məlumatlar olmayan sütunda "yox" sözü yazılır.

 

6 May 2014, 17:05

http://cabmin.gov.az/

1—10 / 8557

5 Avqust 2020, 13:08

Bakı şəhərinin Yasamal rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

5 Avqust 2020, 13:08

“Qazax şəhərində Mehdi Hüseyn adına humanitar və təbiət fənləri üzrə məktəb-lisey binasının əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 5 mart tarixli 1899 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

İsmayıllı rayonunun Sumağallı kəndində yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

İsmayıllı rayonu ərazisində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində “DOST Evi” Yaradıcılıq, Sərgi və Satış Mərkəzinin tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun Ağsu çayı ilə kəsişməsində yeni körpünün tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

İsmayıllı rayonunun Muğanlı–İsmayıllı (17 km)–Basqal–Qıçatan–Tağlabiyan-Kəlfərəc–Zeyvə–Kürdüvan–Xankəndi–Mücü–Sərsurə–Kələzeyvə–Sulut avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

Balakən rayonunda istifadəyə verilmiş “ASAN xidmət” mərkəzinin infrastruktur imkanlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

Balakən rayonunun Yeni Şərif kəndində yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

Balakən rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

31 İyul 2020, 21:07

Balakən şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsinin icrası ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...