“Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası”nın və “Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 134 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportla-rının forması və tərtib edilməsi Qaydası”nın və “Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 134 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 8, maddə 529; 2006, № 9, maddə 822; 2007, № 3, maddə 302; 2021, № 10, maddə 1199) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası” üzrə:

1.1. 3-cü hissədə “, dövlət sanitariya nəzarəti orqanı və” sözləri “Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Qaydaya 1 nömrəli əlavə - “İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə edən müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik Pasportu”nun 6-cı hissəsində “Dövlət sanitariya nəzarəti orqanı və” sözləri “Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin hissədən birinci halda “(imza)”, “(tarix)” sözləri və “M.Y.” akronimi çıxarılsın;

1.3. həmin Qaydaya 2 nömrəli əlavə - “Ərazinin radioloji-gigiyenik Pasportu”nun 14-cü hissəsinin birinci sətrində “Dövlət sanitariya nəzarəti orqanı və” sözləri “Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin hissədən birinci halda “(imza)”, “(tarix)” sözləri və “M.Y.” akronimi çıxarılsın.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası” üzrə:

2.1. 1.3-cü bənd ləğv edilsin;

2.2. 2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2. Müəssisə və təşkilatlar tərəfindən ilin sonunda (növbəti ilin yanvar ayının 15-dək) ionlaşdırıcı şüa mənbələri ilə işləyənlərin fərdi şüalanma dozalarının uçot vərəqəsi (bundan sonra – uçot vərəqəsi) Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (bundan sonra – Nazirlik) təqdim edilməlidir (1 nömrəli əlavə).”;

2.3. 3-cü hissədə “idarədə” sözü “müəssisə və təşkilatlarda” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 5-ci hissənin ikinci abzası ləğv edilsin;

2.5. 6-cı hissə üzrə:

2.5.1. birinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Fərdi şüalanma dozaları uçot vərəqəsində qeyd edilir. Uçot vərəqəsi işçi işdən azad edildikdən sonra 50 il müddətində saxlanılmalıdır. İşçinin radioaktiv maddələr və digər ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin tətbiqi ilə əlaqədar işlər aparılan başqa müəssisəyə və ya təşkilata keçməsi hallarında onun uçot vərəqəsinin surəti yeni iş yerinə verilməli, əsli isə əvvəlki iş yerində saxlanılmalıdır.”;

2.5.2. ikinci abzasa “şəxslərin” sözündən sonra “ezamiyyət müddətində aldığı” sözləri əlavə edilsin və həmin abzasda “məlumatları” sözü “məlumat” sözü ilə əvəz edilsin;

2.6. 7-ci hissə üzrə:

2.6.1. birinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Fərdi şüalanma dozalarının normadan artıq olması müəyyən edilən bütün hallarda radiasiya təhlükəsizliyi xidməti və ya radiasiya nəzarətinə cavabdeh şəxs dərhal bu barədə müəssisənin (və ya təşkilatın) rəhbərliyinə, müəssisənin (və ya təşkilatın) rəhbərliyi isə öz növbəsində Nazirliyə məlumat verir.”;

2.6.2. ikinci abzasda “Ərazi üzrə sanitariya-epidemioloji xidmət müəssisəsi idarənin müdiriyyəti” sözləri “Nazirlik müəssisənin (və ya təşkilatın) rəhbərliyi” sözləri ilə, “fərdi dozaların” sözləri “fərdi şüalanma dozalarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. 8-ci hissədə “Yol verilən şüalanma dozası həddindən artıq doza almış şəxslər” sözləri “Müəyyən olunmuş normadan artıq şüalanma dozasına məruz qalmış şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8. 10-cu hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“10. Əhalinin və işçilərin radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə təbii radiasiya fonu və ya texnogen təsirlə dəyişilmiş radiasiya fonu yüksək olan yerlərdə radiasiya nəzarəti həmin ərazidə aparılan radioloji ölçmələrin nəticələrinə görə yerinə yetirilən qiymətləndirmə əsasında müvafiq olaraq Nazirlik və müəssisənin (və ya təşkilatın) rəhbərliyi tərəfindən aparılır.”;

2.9. həmin Qaydaya 1 nömrəli əlavə - “İonlaşdırıcı şüa mənbələri ilə işləyənlərin fərdi şüalanma dozalarının uçot vərəqəsi” üzrə:

2.9.1. 1-ci hissədə “İdarə, müəssisə” sözləri “Müəssisə (və ya təşkilat)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.9.2. 7-ci hissədə “idarədə” sözü “müəssisədə (və ya təşkilatda)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.9.3. aşağıdakı məzmunda 11-ci hissə əlavə edilsin:

11. Şüalanma dozası barədə məlumat

Ay

Dozimetrin

yerləşdiyi sahə

İllər üzrə dozalar, mZv (millizivert) mRBE (millirengenin bioloji ekvivalenti)

Qeyd

 ____-il

 ____-il

 ____-il

 ____-il

____- il

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

II

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

III

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

I rüb

 

 

 

 

 

 

 

IV

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

V

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

VI

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

II rüb

 

 

 

 

 

 

 

VII

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

VIII

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

IX

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

III rüb

 

 

 

 

 

 

 

X

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

XI

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

XII

əllər

sinə

çanaq

 

 

 

 

 

 

IV rüb

 

 

 

 

 

 

 

2.10. həmin Qaydaya 2 nömrəli əlavə - “Şüalanma dozası barədə məlumat” ləğv edilsin.

Əli Əsədov

Azərbaycan Respublikasının Baş naziriBakı şəhəri, 7 iyul 2023-cü il

№ 222

8 İyul 2023, 14:07

http://www.azertag.az

1—10 / 10511

24 İyul 2023, 12:07

Azərbaycan Respublikasının ərazisində radioyayım şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

10 İyul 2023, 15:07

“Saxta əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin istifadəsinin qabaqlanması və qarşısının alınması üzrə MDB iştirakçısı dövlətlərinin əməkdaşlığı haqqında Saziş”in icrası ilə bağlı səlahiyyətli orqanların (qurumların) müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

10 İyul 2023, 15:07

“Saxta əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin istifadəsinin qabaqlanması və qarşısının alınması üzrə MDB iştirakçısı dövlətlərinin əməkdaşlığı haqqında Saziş”in təsdiqi və “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hökumət Başçıları Şurasının iclasında Azərbaycan Respublikasının Hökuməti adından imzalanmış “Yalançı əmtəə nişanlarından və coğrafi göstəricilərdən istifadənin qarşısının alınması və kökünün kəsilməsi tədbirləri haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   ətraflı...

10 İyul 2023, 15:07

M.M.Seyidovun Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini - Penitensiar xidmətin rəisi təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

10 İyul 2023, 15:07

C.Ə.Həsənovun Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini - Penitensiar xidmətin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

8 İyul 2023, 14:07

“Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası”nın və “Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 134 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI   ətraflı...

8 İyul 2023, 14:07

Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbələrin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

7 İyun 2023, 14:06

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ştatdankənar (fəxri) konsulu haqqında” Əsasnamə barədə” 1997-ci il 21 aprel tarixli 575 nömrəli, “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə əlavə tədbirlər haqqında” 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 951 nömrəli, “Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2004-cü il 26 may tarixli 69 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2017-ci il 13 noyabr tarixli 1681 nömrəli və “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1010-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2018-ci il 16 aprel tarixli 1921 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

7 İyun 2023, 14:06

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Polis haqqında”, “Baytarlıq haqqında” və “Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 2 may tarixli 868-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Polis haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1999-cu il 11 noyabr tarixli 205 nömrəli, “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli, “Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2007-ci il 22 may tarixli 580 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

7 İyun 2023, 14:06

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Polis haqqında”, “Baytarlıq haqqında” və “Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu   ətraflı...