Fərman

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi

     QAYDALARI

                                Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

                                  2014-cü il 30 aprel tarixli Fərmanı ilə

                                  təsdiq edilmişdir

 

 

 

1. Ümumi müddəalar

 

 1.1. Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli 55 nömrəli Fərmanının 3.6-cı bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər (bundan sonra - tədbirlər) keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi mexanizmini müəyyən edir.

1.2. Tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən xarici dövlətlərlə, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparılmasını, tədbirlərin keçirilməsinə razılığın verilməsini və öhdəlik nəzərdə tutan sənədlərin (qərarların, protokolların, bəyannamələrin və s.) qəbul edilməsini nəzərdə tutur.

1.3. Bu Qaydaların 1.4-cü bəndində göstərilənlər istisna olmaqla, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəlik götürülməsi birbaşa həyata keçirilir.

1.4. Aşağıdakı qurumlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəlik götürülməsi onların tabe olduqları dövlət orqanları vasitəsilə həyata keçirilir:

1.4.1. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının strukturuna daxil olan qurumlar və ya tabeliyində olan digər qurumlar;

1.4.2. yerli icra hakimiyyətinin başçısı yanında olan qurumlar və ya yerli icra hakimiyyəti başçısının tabeliyindəki hüquqi şəxslər.

1.5. Tədbirlərin keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar tərəfindən tədbir keçirilməsi ilə bağlı təklif verilməsi və öhdəlik götürülməsi mexanizmi bu Qaydaların 2-ci və 3-cü hissələrinə uyğun olaraq tənzimlənir. Həmin təşkilatlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəliklərin götürülməsi onların fəaliyyət sahəsi üzrə dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə aparılır.

1.6. Bu Qaydalar dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların dövlət büdcəsi üzrə xərclərində nəzərdə tutulan təxsisatlar çərçivəsində beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərinin keçirilməsinə, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbuluna şamil olunmur.

 

 

 

2. Tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi

 

2.1. Hər il növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi hazırlanarkən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların növbəti ildə Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təklifləri tədbirin keçiriləcəyi büdcə ilindən əvvəlki ilin iyul ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə (bundan sonra - Maliyyə Nazirliyi) təqdim edilir.

2.2. Keçirilməsi növbəti büdcə ilindən sonrakı il (illər) üçün nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı təkliflər xarici dövlətlər, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürülməsinin son tarixindən əvvəlki ilin iyul ayının 1-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilir.

2.3. Təqdim edilmiş təkliflərə aşağıdakı məlumatlar əlavə olunur:

2.3.1. tədbirin adı;

2.3.2. tədbirin məqsədi;

2.3.3. tədbirin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunun əsaslandırılması;

2.3.4. tədbirin təşkilatçıları;

2.3.5. tədbirdə iştirakı nəzərdə tutulan şəxslərin (xarici iştirakçılar göstərilməklə) sayı;

2.3.6. tədbirin keçiriləcəyi yer, ehtimal olunan tarixi;

2.3.7. Azərbaycan Respublikası tərəfindən tədbirdə iştirak edəcək təşkilatların adı;

2.3.8. tədbirin keçirilməsi üçün ehtimal olunan xərclər, o cümlədən Azərbaycan Respublikası tərəfindən təşkilatçıların (dövlət büdcəsindən maliyyələşən) üzərinə düşən xərclərin məbləği;

2.3.9. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin tədbirin məqsədəuyğunluğu barədə rəyi (beynəlxalq səviyyəli tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulduqda).

2.4. Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən növbəti büdcə ilində (illərində) keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərə dair təkliflərə baxır, həmin tədbirlərlə bağlı məlumatların əks olunduğu ümumi siyahını fərdi və icmal maliyyə tutumu barədə rəyi ilə birlikdə cari ilin avqust ayının 1-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.

2.5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti cari ilin sentyabr ayının 1-dək bu Qaydaların 2.4-cü bəndində göstərilən ümumi siyahı üzrə tədbirləri və onların maliyyə tutumunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdıraraq təsdiq edir və növbəti ilin (illərin) dövlət büdcəsi layihəsində nəzərə alınması üçün Maliyyə Nazirliyinə göndərir.

 

 

 

3. Tədbirlərin keçirilməsi üçün öhdəliklərin götürülməsi

 

3.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bu Qaydaların 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş qaydada təkliflər verildikdən və tədbirlərin ümumi siyahısı və maliyyə tutumu Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra götürürlər.

3.2. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən bu Qaydaların 3.1-ci bəndinin tələblərinə riayət edilmədən tədbirin keçirilməsinə dair razılıq verilməsinə və öhdəlik nəzərdə tutan sənədlərin (qərarların, protokolların, bəyannamələrin və s.) qəbul edilməsinə yol verilmir.

 

 

 

4. Yekun müddəa

 

4.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar bu Qaydaların 2.5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi tədbirlərin ümumi siyahısına və maliyyə tutumuna uyğun olaraq xarici dövlətlər, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlar qarşısında maliyyə öhdəliyi götürür və tədbirləri həmin siyahıda nəzərdə tutulmuş vəsait çərçivəsində həyata keçirirlər.

 

 

1 May 2014, 09:05

http://www.azertag.net

1—10 / 8902

22 Yanvar 2021, 18:01

Sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin və aqroparkların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

22 Yanvar 2021, 18:01

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının yaradılması haqqında” 2011-ci il 21 dekabr tarixli 548 nömrəli və “Sənaye məhəllələrinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında” 2014-cü il 8 oktyabr tarixli 288 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

22 Yanvar 2021, 18:01

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə tədbirlər haqqında” 2006-cı il 30 mart tarixli 1395 nömrəli, “Neftçala Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında” 2015-ci il 2 fevral tarixli 1011 nömrəli, “Mingəçevir Sənaye Parkının yaradılması haqqında” 2015-ci il 26 fevral tarixli 1077 nömrəli, “Qaradağ Sənaye Parkının yaradılması haqqında” 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli, “Masallı Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında” 2016-cı il 13 iyun tarixli 2115 nömrəli, “Pirallahı Sənaye Parkının yaradılması haqqında” 2016-cı il 14 sentyabr tarixli 2336 nömrəli, “Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında” 2017-ci il 25 iyul tarixli 3127 nömrəli və “Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında” 2017-ci il 27 noyabr tarixli 3407 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

19 Yanvar 2021, 17:01

Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

19 Yanvar 2021, 17:01

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndələri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

19 Yanvar 2021, 17:01

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu   ətraflı...

16 Yanvar 2021, 19:01

Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və sərtləşdirilmiş karantin rejimində tətbiq edilən bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı   ətraflı...

16 Yanvar 2021, 19:01

“Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetməyə verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

15 Yanvar 2021, 20:01

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

15 Yanvar 2021, 20:01

“Azərbaycan Respublikasının hərbi əməliyyatlar nəticəsində işğal olunmuş və bununla əlaqədar zərər çəkmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması üzrə Dövlət Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 12 iyul tarixli 471 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...