Fərman

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi

     QAYDALARI

                                Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

                                  2014-cü il 30 aprel tarixli Fərmanı ilə

                                  təsdiq edilmişdir

 

 

 

1. Ümumi müddəalar

 

 1.1. Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli 55 nömrəli Fərmanının 3.6-cı bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər (bundan sonra - tədbirlər) keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi mexanizmini müəyyən edir.

1.2. Tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən xarici dövlətlərlə, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparılmasını, tədbirlərin keçirilməsinə razılığın verilməsini və öhdəlik nəzərdə tutan sənədlərin (qərarların, protokolların, bəyannamələrin və s.) qəbul edilməsini nəzərdə tutur.

1.3. Bu Qaydaların 1.4-cü bəndində göstərilənlər istisna olmaqla, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəlik götürülməsi birbaşa həyata keçirilir.

1.4. Aşağıdakı qurumlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəlik götürülməsi onların tabe olduqları dövlət orqanları vasitəsilə həyata keçirilir:

1.4.1. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının strukturuna daxil olan qurumlar və ya tabeliyində olan digər qurumlar;

1.4.2. yerli icra hakimiyyətinin başçısı yanında olan qurumlar və ya yerli icra hakimiyyəti başçısının tabeliyindəki hüquqi şəxslər.

1.5. Tədbirlərin keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar tərəfindən tədbir keçirilməsi ilə bağlı təklif verilməsi və öhdəlik götürülməsi mexanizmi bu Qaydaların 2-ci və 3-cü hissələrinə uyğun olaraq tənzimlənir. Həmin təşkilatlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəliklərin götürülməsi onların fəaliyyət sahəsi üzrə dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə aparılır.

1.6. Bu Qaydalar dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların dövlət büdcəsi üzrə xərclərində nəzərdə tutulan təxsisatlar çərçivəsində beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərinin keçirilməsinə, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbuluna şamil olunmur.

 

 

 

2. Tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi

 

2.1. Hər il növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi hazırlanarkən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların növbəti ildə Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təklifləri tədbirin keçiriləcəyi büdcə ilindən əvvəlki ilin iyul ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə (bundan sonra - Maliyyə Nazirliyi) təqdim edilir.

2.2. Keçirilməsi növbəti büdcə ilindən sonrakı il (illər) üçün nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı təkliflər xarici dövlətlər, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürülməsinin son tarixindən əvvəlki ilin iyul ayının 1-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilir.

2.3. Təqdim edilmiş təkliflərə aşağıdakı məlumatlar əlavə olunur:

2.3.1. tədbirin adı;

2.3.2. tədbirin məqsədi;

2.3.3. tədbirin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunun əsaslandırılması;

2.3.4. tədbirin təşkilatçıları;

2.3.5. tədbirdə iştirakı nəzərdə tutulan şəxslərin (xarici iştirakçılar göstərilməklə) sayı;

2.3.6. tədbirin keçiriləcəyi yer, ehtimal olunan tarixi;

2.3.7. Azərbaycan Respublikası tərəfindən tədbirdə iştirak edəcək təşkilatların adı;

2.3.8. tədbirin keçirilməsi üçün ehtimal olunan xərclər, o cümlədən Azərbaycan Respublikası tərəfindən təşkilatçıların (dövlət büdcəsindən maliyyələşən) üzərinə düşən xərclərin məbləği;

2.3.9. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin tədbirin məqsədəuyğunluğu barədə rəyi (beynəlxalq səviyyəli tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulduqda).

2.4. Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən növbəti büdcə ilində (illərində) keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərə dair təkliflərə baxır, həmin tədbirlərlə bağlı məlumatların əks olunduğu ümumi siyahını fərdi və icmal maliyyə tutumu barədə rəyi ilə birlikdə cari ilin avqust ayının 1-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.

2.5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti cari ilin sentyabr ayının 1-dək bu Qaydaların 2.4-cü bəndində göstərilən ümumi siyahı üzrə tədbirləri və onların maliyyə tutumunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdıraraq təsdiq edir və növbəti ilin (illərin) dövlət büdcəsi layihəsində nəzərə alınması üçün Maliyyə Nazirliyinə göndərir.

 

 

 

3. Tədbirlərin keçirilməsi üçün öhdəliklərin götürülməsi

 

3.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bu Qaydaların 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş qaydada təkliflər verildikdən və tədbirlərin ümumi siyahısı və maliyyə tutumu Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra götürürlər.

3.2. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən bu Qaydaların 3.1-ci bəndinin tələblərinə riayət edilmədən tədbirin keçirilməsinə dair razılıq verilməsinə və öhdəlik nəzərdə tutan sənədlərin (qərarların, protokolların, bəyannamələrin və s.) qəbul edilməsinə yol verilmir.

 

 

 

4. Yekun müddəa

 

4.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar bu Qaydaların 2.5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi tədbirlərin ümumi siyahısına və maliyyə tutumuna uyğun olaraq xarici dövlətlər, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlar qarşısında maliyyə öhdəliyi götürür və tədbirləri həmin siyahıda nəzərdə tutulmuş vəsait çərçivəsində həyata keçirirlər.

 

 

1 May 2014, 09:05

http://www.azertag.net

1—10 / 8504

29 İyun 2020, 18:06

Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

29 İyun 2020, 18:06

Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

29 İyun 2020, 18:06

“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “İnzibati icraat haqqında”, “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamə”də və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 8 may tarixli 91-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli, “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2016-cı il 9 avqust tarixli 1009 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

29 İyun 2020, 18:06

“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “İnzibati icraat haqqında”, “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamə”də və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu   ətraflı...

29 İyun 2020, 18:06

“Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu   ətraflı...

29 İyun 2020, 18:06

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında”, “Könüllü fəaliyyət haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Reklam haqqında” və “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu   ətraflı...

29 İyun 2020, 18:06

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 yanvar tarixli 725 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti haqqında Əsasnamə”də, “Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin strukturu”nda, “Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına saxlanılan Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin hərbi qulluqçularının və Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin sisteminə işə götürülən işçilərin ştat sayının həddi”ndə və “Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətində ali hərbi rütbəli vəzifələrin siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   ətraflı...

25 İyun 2020, 09:06

Z.Ə.Səmədzadənin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

25 İyun 2020, 09:06

Gəncə şəhərində yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...

25 İyun 2020, 09:06

Gəncə Dövlət Dram Teatrının tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı   ətraflı...