Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Mahmud Əhməd oğlu Məmməd-Quliyevin eyni zamanda İrlandiya Respublikasında


Relizin Tarixi: 04.11.1996

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Mahmud Əhməd oğlu Məmməd-Quliyevin eyni zamanda İrlandiya Respublikasında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığında
Azərbaycan Respublikasının
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri
Mahmud Əhməd oğlu Məmməd-Quliyevin
eyni zamanda İrlandiya Respublikasında
Azərbaycan Respublikasının
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri
təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Mahmud Əhməd oğlu Məmməd-Quliyev eyni zamanda İrlandiya Respublikasında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 4 noyabr 1996-cı il

№ 510

© LegalActs LLC