Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Mahmud Əhməd oğlu Məmməd-Quliyevin eyni zamanda İrlandiya Respublikasında


Relizin Tarixi: 04.11.1996

О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Мамедгулиева Махмуда Ахмед оглу Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Ирландской Республике по совместительству

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии Мамедгулиева Махмуда Ахмед оглы Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Ирландской Республике по совместительству

В соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Мамедгулиева Махмуда Ахмед оглы Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Ирландской Республике по совместительству.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ.

г.Баку, 4 ноября 1996 г.

№ 510.


© LegalActs LLC
Неофициальный перевод