İ. N. Yaqubovun Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu təyin edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 mart 2003-cü il, № 67)

Relizin Tarixi: 26.03.2003

İ. N. Yaqubovun Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu təyin edilməsi haqqında

İ. N. Yaqubovun Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq İbrahim Nəbi oğlu Yaqubov Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 26 mart 2003-cü il.

№ 1189

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 mart 2003-cü il, № 67) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 2003-cü il, № 2, maddə 167) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC