İ. N. Yaqubovun Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu təyin edilməsi haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» (27 марта 2003 г. № 67)

Relizin Tarixi: 26.03.2003

О назначении И.Н. Ягубова генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбуле Турецкой Республики

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О назначении И.Н. Ягубова генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбуле Турецкой Республики

В соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики назначить Ибрагима Наби оглу Ягубова генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбуле Турецкой Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 26 марта 2003 года.

№ 1189

Опубликовано в газете «Азербайджан» (27 марта 2003 г. № 67) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод