Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu X. S. Qocayevin geri çağırılması haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 mart 2003-cü il, № 67)

Relizin Tarixi: 26.03.2003

Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu X. S. Qocayevin geri çağırılması haqqında

Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu X. S. Qocayevin geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu Xeyrəddin Sayəddin oğlu Qocayev geri çağırılsın.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 26 mart 2003-cü il.

№ 1187

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 mart 2003-cü il, № 67) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 2003-cü il, № 2, maddə 165) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC