Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu X. S. Qocayevin geri çağırılması haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» (27 марта 2003 г. № 67)

Relizin Tarixi: 26.03.2003

Об отзыве генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбуле Турецкой Республики Х.С. Годжаева

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об отзыве генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбуле Турецкой Республики Х.С. Годжаева

Отозвать генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбуле Турецкой Республики Хейраддина Сайаддин оглу Годжаева.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 26 марта 2003 года.

№ 1187

Опубликовано в газете «Азербайджан» (27 марта 2003 г. № 67) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод