Şeyx Şamilin 200 illik yubileyi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 324)

Relizin Tarixi: 21.10.1997

Şeyx Şamilin 200 illik yubileyi haqqında

Şeyx Şamilin 200 illik yubileyi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azadlıq uğrunda mübarizə simvoluna çevrilmiş Şeyx Şamil şəxsiyyətinin müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarında tarixi keçmişə düzgün münasibət, vətənə sədaqət hisslərinin formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyası, təhsil, mədəniyyət, gənclər və idman nazirlikləri, yerli icra hakimiyyəti strukturları Şeyx Şamilin anadan olmasının 200 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbirlərinin hazırlanıb həyata keçirilməsini təmin etsinlər.

2. Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 21 oktyabr 1997-ci il

№ 680

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (22 oktyabr 1997-ci il, № 230) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 324) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC